Công bố kết quả phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

17:12 - Thứ Năm, 06/12/2018 Lượt xem: 11088 In bài viết

ĐBP - Trong khuôn khổ chương trình phiên làm việc của ngày thứ 2, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, chiều nay (6/12), HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Có 48/48 đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên tham gia bỏ phiếu (2 đại biểu vắng mặt).

Theo đó, ông Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên là người có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất với 43 phiếu (chiếm 86% trên tổng số đại biểu HĐND tỉnh); số phiếu tín nhiệm là 5 phiếu (chiếm 10%);  không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm cao đạt thấp nhất là ông Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, với 10 phiếu (chiếm 20% trên tổng số đại biểu); 23 phiếu tín nhiệm (chiếm 46%); 15 phiếu tin nhiệm thấp (chiếm 30%).

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm nêu trên.

 
 

Họ Và Tên

Chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Lò Văn Muôn

Chủ tịch HĐND tỉnh

41 phiếu (82%)

6 phiếu (12%)

1 phiếu (2%)

Giàng Thị Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

43 phiếu (86%)

4 phiếu (8%)

1 phiếu (2%)

Lê Trọng Khôi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

43 phiếu (86%)

5 phiếu (10%)

0 phiếu

Nhữ Văn Quảng

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

36 phiếu (72%)

11 phiếu (22%)

1 phiếu (2%)

Vùi Văn Nguyện

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

39 phiếu (78%)

8 phiếu (16%)

1 phiếu (2%)

Phạm Bá Lung

Trưởng  Ban Pháp chế HĐND tỉnh

37 phiếu (74%)

11 phiếu (22%)

0 phiếu

Vừ Thị Liên

Trưởng  Ban Dân tộc HĐND tỉnh

31 phiếu (62%)

16 phiếu (32%)

1 phiếu (2%)

Lê Hoài Nam

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

35 phiếu (70%)

11 phiếu (22%)

2 phiếu (4%)

Mùa A Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

40 phiếu (80%)

5 phiếu (10%)

3 phiếu (6%)

Lê Thành Đô

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

40 phiếu (80%)

5 phiếu (10%)

2 phiếu (4%)

Lê Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

40 phiếu (80%)

8 phiếu (16%)

0 phiếu

Lò Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

32 phiếu (64%)

14 phiếu (28%)

2 phiếu (4%)

Nguyễn Văn An

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

17 phiếu (34%)

17 phiếu (34%)

14 phiếu (28%)

Phạm Việt Dũng

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20 phiếu (40%)

26 phiếu (52%)

2 phiếu (4%)

Nguyễn Đình Giang

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

26 phiếu (52%)

20 phiếu (40%)

2 phiếu (4%)

Hoàng Hải

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

40 phiếu (80%)

7 phiếu (14%)

1 phiếu (2%)

Sùng A Hồng

Giám đốc Công an tỉnh

34 phiếu (68%)

13 phiếu (26%)

1 phiếu (2%)

Nguyễn Quang Hưng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

31 phiếu (62%)

10 phiếu (20%)

7 phiếu (14%)

Lê Hữu Khang

Giám đốc Sở Nội vụ

26 phiếu (52%)

15 phiếu (30%)

7 phiếu (14%)

Nguyễn Thành Phong

Giám đốc Sở Xây dựng

33 phiếu (66%)

13 phiếu (26%)

2 phiếu (4%)

Hà Văn Quân

Giám đốc Sở NN&PTNT

27 phiếu (54%)

21 phiếu (42%)

0 phiếu

Phạm Đình Quế

Giám đốc Sở Tư pháp

28 phiếu (56%)

16 phiếu (32%)

4 phiếu (8%)

Nguyễn Công Sơn

Giám đốc Sở Ngoại vụ

18 phiếu (36%)

23 phiếu (46%)

7 phiếu (14%)

Triệu Đình Thành

Giám đốc Sở Y tế

33 phiếu (66%)

13 phiếu (26%)

2 phiếu (4%)

Phan Văn Thống

Chánh Thanh tra tỉnh

31 phiếu (62%)

17 phiếu (34%)

0 phiếu

Hà Quang Trung

Giám đốc Sở Tài chính

31 phiếu (62%)

16 phiếu (32%)

1 phiếu (2%)

Bùi Châu Tuấn

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

10 phiếu (20%)

23 phiếu (46%)

15 phiếu (30%)

Nguyễn Văn Tưởng

Giám đốc Sở Công thương

20 phiếu (40%)

25 phiếu (50%)

3 phiếu (6%)

 
Hà Linh – Phạm Quang
Bình luận
Back To Top