32/37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt trên 100% kế hoạch

11:41 - Thứ Tư, 05/12/2018 Lượt xem: 11960 In bài viết

ĐBP - Đó là kết quả khả quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đánh giá tại phiên làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XIV diễn ra sáng nay (5/12).

 

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019.

Theo báo cáo đánh giá, năm 2018 mặc dù bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã ghi nhận kết quả khá khả quan trên các lĩnh vực. Trong đó, 32/37 chỉ tiêu đạt trên 100% so với kế hoạch, 5/37 chỉ tiêu ở mức cơ bản hoàn thành (đạt trên 95%). Trong đó, nổi bật là: Duy trì tăng trưởng kinh tế khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,15%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, thu hút được các dự án lớn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp (2 dự án đầu tư trồng Mắc ca đã được cấp chủ trương đầu tư); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán, nhất là nguồn thu từ đất tăng cao (tăng 54% so với dự toán); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao so với cùng kỳ, nhất là vốn ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp tư nhân (tăng 53% so với năm 2017); môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư đạt khá; cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến rõ nét; xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chất lượng giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm mới cho lao động tiếp tục chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ, giữ vững không để các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng... Những thành tựu đạt được là tiền đề quan trọng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.
 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. 

Cũng tại phiên làm việc đầu tiên, đại biểu nghe báo cáo tóm tắt đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên, với nhiều kết quả khả quan. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khá tốt, nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đảm bảo, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 8,3%/năm. Các ngành kinh tế chủ yếu đều có mức tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực; công tác xói đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp nỗ lực chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư từng bước hoàn thiện, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Kết quả trên là tiền đề quan trọng để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.

Ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh nghe thêm 7 báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình của các ban HĐND tỉnh; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

Chiều nay (5/12), đại biểu tiếp tục nghe và nghiên cứu báo cáo, tờ trình tại hội trường.

Tin, ảnh: Hà Linh – Phạm Quang
Bình luận