HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9

11:07 - Thứ Tư, 05/12/2018 Lượt xem: 10493 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (5/12), HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV chính thức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ khai mạc. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dự khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng. Ngoài việc xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 theo quy định trình tại kỳ họp thường lệ. HĐND tỉnh tập trung xem xét, đánh giá toàn diện giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Xem xét, thông qua 18 nghị quyết do HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, gồm: Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 8 và thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2019; Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, Dự án Tái định cư, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ; Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Chương trình MTQG năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018); Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước; giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và trong các hội có tính chất đặc thù năm 2019; Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên khai mạc. 

Đặc biệt, cùng với việc xem xét các báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của một số ban, ngành, lĩnh vực theo thường lệ, kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời xem xét miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ chế độ.

Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng phải xem xét, quyết định, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, quyết định sáng suốt, góp phần để kỳ họp thành công. Đối với UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành xác định trách nhiệm, tiếp thu, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua đó đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát biểu tại phiên khai mạc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra những thách thức đối với địa phương năm 2019 và những năm tiếp theo. Chính vì vậy, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cũng mong muốn mỗi đại biểu thực sự trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả kỳ họp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Với 6 nhóm nhiệm vụ đề cập, Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng HĐND tỉnh Điện Biên sẽ không ngừng tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là trong việc giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Trên tinh thần chỉ đạo của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, cùng với những nội dung đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn cũng có phát biểu chỉ ra một số nội dung quan trọng mà các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, bàn giải pháp thực hiện: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII để bàn, quyết định mục tiêu cho năm 2019, đặc biệt là các giải pháp phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý xây dựng; các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm; nâng cao năng lực của cấp ủy, tổ chức Đảng…

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (5 – 7/12).

Tin, ảnh: Hà Linh – Phạm Quang
Bình luận
Back To Top