Ban Văn hóa - Xã hội (HÐND tỉnh)

Giám sát hiệu quả, tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm

09:13 - Thứ Tư, 05/12/2018 Lượt xem: 10769 In bài viết

ĐBP - Bám sát Nghị quyết về chương trình giám sát của HÐND tỉnh năm 2018 và tình hình thực tế, Ban Văn hoá - Xã hội (HÐND tỉnh) triển khai hoạt động giám sát, theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Các đoàn giám sát được tổ chức trên phạm vi rộng khắp; kết hợp giám sát qua báo cáo, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, UBND các địa phương và giám sát trực tiếp tại các đơn vị thực hiện. Kết quả cho thấy nội dung giám sát bao quát khá toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, phù hợp với thực tiễn, tập trung vào các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

 

Ðoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội (HÐND tỉnh) kiểm tra thực tế tại mô hình kinh tế của học viên phường Sông Ðà, (TX. Mường Lay). Ảnh: Diệp Chi

Cùng với những nhiệm vụ quan trọng khác, năm qua, Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề, tư vấn, tạo việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014 - 2018” tại TX. Mường Lay và một số đơn vị, sở liên quan. Trước khi thực hiện giám sát, Ban xác định được mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi giám sát, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan, yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo; họp đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn. Ðoàn chọn TX. Mường Lay là nơi tiến hành giám sát đầu tiên bởi thị xã mới tái định cư nên nhu cầu đào tạo nghề, việc làm cho lao động nông thôn rất lớn. Trong quá trình làm việc, đoàn kết hợp nghe báo cáo với kiểm tra thực tế tại các đơn vị xã, phường và Trung tâm Dạy nghề TX. Mường Lay. Ngoài đi sâu, tìm hiểu kỹ tình hình thực hiện tại cơ sở, yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết, đoàn còn trực tiếp xuống các hộ dân, các mô hình phát triển kinh tế của học viên sau đào tạo nghề trên địa bàn thị xã để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Từ đó, có cơ sở rút ra những kết luận đúng và đề xuất kiến nghị hợp lý, tránh tình trạng giám sát chung chung, hình thức. Vì vậy, tại buổi làm việc với UBND TX. Mường Lay, đoàn có cơ sở đề nghị địa phương làm rõ thêm một số nội dung về công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề; nguyên nhân của khó khăn trong việc tuyển sinh; sử dụng kinh phí và hiệu quả sau đào tạo; định hướng lâu dài cho công tác đào tạo nghề theo điều kiện thực tế của thị xã… Ngoài ra, thành viên đoàn giám sát cùng với TX. Mường Lay tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, như: Cách thức tổ chức một lớp đa ngành nghề đào tạo; đào tạo bổ sung các học viên đã từng học nghề; tuyên truyền thay đổi nhận thức cho người dân về việc đi làm tại các khu công nghiệp hoặc xuất khẩu lao động… Sau TX. Mường Lay, đoàn thực hiện giám sát tại một số đơn vị khác, từ đó tổng hợp để kiến nghị 3 nội dung với Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ðề án; UBND tỉnh 3 nội dung; các sở, ngành 3 nội dung.

Ngoài công tác giám sát chuyên đề, Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện giám sát thường xuyên nội dung thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HÐND13 của HÐND tỉnh Ðiện Biên quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 nội dung; HÐND tỉnh 1 nội dung; 7 nội dung với UBND tỉnh, các sở, ngành… Ðồng thời, Ban tiến hành khảo sát, nắm tình hình một số nội dung phục vụ cho phiên giải trình của Thường trực HÐND về Dự án Ðầu tư, xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp quốc gia, danh lam thắng cảnh hang động Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa; công tác quản lý Nhà nước các di tích lịch sử trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên. Ban tham mưu cho Thường trực HÐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề của HÐND về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên’’.  Không chỉ vậy, theo lĩnh vực được phân công, Ban giám sát việc giải quyết 35 ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, 9, HÐND tỉnh khóa XIV của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Kết quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trả lời; đối với một số nội dung trả lời chưa thỏa đáng, Ban tiếp tục kiến nghị xem xét, trả lời cho cử tri.

Có thể thấy, trong năm qua, hoạt động giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội được triển khai đầy đủ theo kế hoạch, đảm bảo tính khách quan, phản ánh đúng thực tế tại địa phương; đồng thời, tìm ra nguyên nhân, hạn chế, yếu kém của các vấn đề được giám sát. Việc tổ chức giám sát đều phối hợp chặt chẽ với Thường trực HÐND địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan. Kết thúc các đợt giám sát, Ban đều có báo cáo kết quả tới Thường trực HÐND tỉnh, thông báo đến cơ quan, đơn vị liên quan và gửi tới đại biểu HÐND tỉnh theo quy định. Cũng trên cơ sở đó, Ban xây dựng kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, sở, ngành liên quan, UBND địa phương về các vấn đề trọng tâm cần quan tâm giải quyết.

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top