Tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, quyết định sáng suốt, góp phần để kỳ họp thành công(*)

08:37 - Thứ Tư, 05/12/2018 Lượt xem: 9946 In bài viết

(Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016–2021 của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)


Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hải Yến

... Được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, kinh tế - xã hội nửa kỳ đầu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh ta phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân ước tăng 8,30%/năm; an sinh xã hội và đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục phát triển, 32/37 chỉ tiêu đạt trên 100% so với kế hoạch, 05/37 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành (đạt trên 95%). Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,15%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp có nhiều chuyển biến, thu hút được các dự án đầu tư; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp ngoài nhà nước và người dân; thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán; cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Những thành tựu đạt được sẽ tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất: Ngoài việc xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 theo quy định trình tại kỳ họp thường lệ. HĐND tỉnh tập trung xem xét, đánh giá toàn diện giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai: Xem xét báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
Đại biểu dự kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016–2021. Ảnh: Hải Yến

Thứ ba: Xem xét, thông qua 18 nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình: Nghị quyết về dtoán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 8 thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề.

Đó là các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Kế hoạch đầu tư công 2019, rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2019; quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp thay thế chính sách hiện hành và một số nghị quyết khác.

Thứ tư: Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiến hành chất vấn lại những vấn đề đã được chất vấn tại các kỳ họp trước và việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm.

Thứ năm: Xem xét, miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ chế độ.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới hoạt động, trong thời gian qua, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tích cực phối hợp, chuẩn bị các nội dung của kỳ họp, đảm bảo trình tự, thủ tục, hoàn thành các nội dung như dự kiến chương trình kỳ họp.

Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng phải xem xét, quyết định, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, quyết định sáng suốt, góp phần để kỳ họp thành công. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành xác định trách nhiệm, tiếp thu, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kính mong cử tri và nhân dân toàn tỉnh quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến quý báu đối với hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh...

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt. 

Bình luận
Back To Top