Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

18:12 - Thứ Hai, 03/12/2018 Lượt xem: 10297 In bài viết

ĐBP - Ngày 3/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến về 6 nội dung: Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2018; kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2019; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019 – 2021; đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 – 2021 tỉnh; thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Tỉnh ủy; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Tỉnh ủy; thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Năm 2018 và nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 7,15%; tốc độ tăng GRDP bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 8,30%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định; các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra… Đến nay, có 17/18 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra … Còn 1 chỉ tiêu (giá trị sản xuất công nghiệp) và 4 chỉ tiêu thành phần khó đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội là: GRDP bình quân đầu người/năm; tỷ lệ đường giao thông cấp huyện, cấp xã được cứng hóa; tỷ lệ xã có đài truyền thanh không dây…

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Các ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận, làm rõ một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, như: Việc hỗ trợ cây con giống, máy nông cụ; tình trạng người dân tự tử bằng thuốc trừ sâu, lá ngón trên địa bàn huyện Mường Chà; quản lý việc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Nậm Pồ; một số công trình dự án đến nay đã xuống cấp nhưng chưa quyết toán; khó khăn, vướng mặc trong giải phóng mặt bằng; đầu tư trục đường 6 cũ (thị trấn Tuần Giáo – Mường Lay); đầu tư, phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch sông nước trên địa bàn TX. Mường Lay và huyện Tủa Chùa; hiện nay vấn đề đề cầm đồ, cho vay nặng lãi theo nhiều hình thức có nguy cơ gây mất an ninh trật tự; khó khăn trong công tác xóa bản trắng đảng viên ở một số huyện, như Nậm Pồ, Mường Nhé; kêu gọi đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu APa Chải (huyện Mường Nhé); cần có chiến lược trong việc phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; chính sách hỗ trợ người nghèo dàn trải, hiệu quả chưa cao…

Hội nghị nhất trí thông qua tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết luận hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn chỉ đạo trong thời gian tới cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế, như: Rà soát lại độ che phủ rừng và diện tích rừng trồng mới năm 2018; số xã cơ bản đạt và đạt chuẩn nông thôn mới; số người đi lao động ở nước ngoài; số hộ nghèo, cận nghèo; các chính sách hỗ trợ cây con giống cho người nghèo; rà soát lại khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn; các chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể năm 2018 và ngừng hoạt động; danh mục một số dự án quy hoạch. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chương trình xây dựng nông thôn mới. Rà soát, tính toán, lựa chọn các dự án, công trình cấp thiết để đầu tư trước, như: trường học, trạm y tế; chọn quy mô cho phù hợp, tránh tình trạng thừa các hạng mục không cần thiết; tính tổng mức đầu tư cho phù hợp. Cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình trọng điểm, từ việc tính toán đầu tư đến việc thi công dự án. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, các ngành trong thực nhiện nhiệm vụ. Cần khai thác tiềm năng lợi thế, đặc biệt về đất đai để phát triển đô thị… Về công tác xây dựng Đảng, cần đặc biệt quan tâm đến tổ chức, sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế Nhà nước. Các cấp, ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH trong năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại…

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top