Giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng DBÐV

09:10 - Thứ Hai, 03/12/2018 Lượt xem: 9380 In bài viết

ĐBP - Lực lượng dự bị động viên (DBÐV) là thành phần quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội khi có chiến tranh xảy ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, hàng năm, song song với huấn luyện quân sự, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh chú trọng huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng cho quân nhân dự bị chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp. Các đơn vị đã kết hợp giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ. Tập trung giáo dục, trang bị cho lực lượng DBÐV về tổ chức, xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”; “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Lực lượng dự bị động viên cùng các lực lượng vũ trang huyện Ðiện Biên diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Ðể công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng DBÐV đạt hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan quân sự huyện, thành phố, thị xã biên soạn giáo án, bài giảng sát với tình hình thực tế từng địa bàn, từng đối tượng, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Nhờ đó, kết quả công tác giáo dục chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ đạt khá, giỏi có xu hướng tăng. Năm 2016, tỷ lệ khá, giỏi đạt 74,8%, năm 2018 tăng trên 75,1%.

Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng không chỉ đơn thuần là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ mà quan trọng là phải làm cho cán bộ, chiến sĩ DBÐV chuyển hóa nhận thức thành hành động thiết thực. Bởi vậy, phương pháp giáo dục được các đơn vị thực hiện đa dạng, linh hoạt, lồng ghép trong mọi hoạt động, đồng thời lựa chọn những cán bộ có khả năng truyền đạt tốt để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Cùng với đó, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên phân công báo cáo viên thông tin tới cán bộ, chiến sĩ về tình hình thời sự, chính trị nổi bật lồng ghép với sinh hoạt, học tập trong mỗi đợt huấn luyện tập trung. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng yếu tố tinh thần, khả năng huy động và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DBÐV, nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ DBÐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2018, một trong những hiệu quả nổi bật của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng DBÐV là việc các đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công của quân nhân dự bị tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra vào tháng 7, 8 tại các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Ðiện Biên. Qua đó, tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng DBÐV nói riêng, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nói chung.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với lực lượng DBÐV để họ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh tạo nguồn kinh phí bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, chế độ cho lực lượng quân nhân dự bị tham gia huấn luyện. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt chế độ chính sách cho lực lượng DBÐV, quan tâm, thăm hỏi động viên các gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tạo điều kiện cho anh em yên tâm, sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm lệnh động viên sẵn sàng chiến đấu và tham gia huấn luyện đúng quy định. Năm 2018, kết quả kiểm tra giáo dục chính trị, tư tưởng sau mỗi đợt huấn luyện cho thấy: 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 75%; quân số tham gia học tập, huấn luyện tập trung đạt 92,6%. Kết quả đạt được trong công tác xây dựng lực lượng DBÐV nói chung, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng DBÐV nói riêng góp phần quan trọng để tỉnh thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Gia Huy
Bình luận
Back To Top