Trả lời kiến nghị cử tri

08:41 - Thứ Sáu, 30/11/2018 Lượt xem: 8164 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Việc đầu tư nhiều công trình thủy điện trên một dòng sông ảnh hưởng lớn đến lao động sản xuất, đời sống của nhân dân. Ðề nghị Bộ Công Thương khi phê duyệt quy hoạch thủy điện cần quan tâm về mật độ xây dựng nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ Công Thương trả lời: Trong những vừa năm qua, việc đánh giá các ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng và vận hành các công trình thủy điện đến môi trường - xã hội đã được Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm, cụ thể:

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính  phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội.

Thực hiện các nghị quyết nêu trên của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp rất tốt với các bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông - Vận tải) và UBND 38 tỉnh có dự án thủy điện (DATÐ) ban hành kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức rà soát toàn diện các DATÐ trên địa bàn cả nước. Trên cơ sở đó, kiến nghị dừng đầu tư xây dựng, loại khỏi quy hoạch các DATÐ có hiệu quả thấp, tác động tiêu cực lớn đối với các vấn đề môi trường - xã hội và các quy hoạch khác. Ðến nay, trên địa bàn cả nước đã loại khỏi quy hoạch 6 DATÐ bậc thang và 474 DATÐ nhỏ, đồng thời, không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng thủy điện.

Riêng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên, đến thời điểm hiện tại đã xem xét đưa ra khỏi quy hoạch 12 DATÐ vừa và nhỏ trên tổng số 53 DATÐ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chiếm tỷ lệ 2,64%. Hiện nay, tỉnh Ðiện Biên còn lại 41 DATÐ vừa và nhỏ, trong đó, có 10 DATÐ đã đi vào vận hành, 6 DATÐ đang xây dựng, 10 DATÐ đang nghiên cứu để đầu tư, 15 DATÐ chưa nghiên cứu đầu tư.

Như vậy, có thể nói, công tác rà soát, đánh giá để kiên quyết loại khỏi quy hoạch các DATÐ có ảnh hưởng đến môi trường - xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân đã được Bộ Công Thương phối hợp với các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Ðiện Biên tiếp tục đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các vấn đề có ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân khi xem xét phê duyệt quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành cũng như ý kiến kiến nghị của cử tri.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top