Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh):

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV

14:46 - Thứ Năm, 29/11/2018 Lượt xem: 13607 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự họp có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp.

 

Đại biểu Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình về vấn đề giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản tại cuộc họp.

Các báo cáo, dự thảo nghị quyết được thẩm tra tại cuộc họp gồm: Đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019; đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019 – 2021; dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; báo cáo và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; dự thảo nghị quyết về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo nghị quyết phê duyệt đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; dự thảo nghị quyết quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu dự họp đã tham gia trên 40 ý kiến thảo luận, bổ sung, sửa đổi một số nội dung để hoàn thiện các báo cáo. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh giải trình, làm rõ một số nội dung trong các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, như: Tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh chậm; chỉ tiêu độ che phủ rừng chưa đạt kế hoạch; tình trạng tội phạm ma túy và mức độ, khối lượng ma túy thẩm lậu vào địa bàn tăng; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 chưa đạt; công tác giao đất lâm nghiệp chưa có rừng vừa khó khăn, vừa chậm; kế hoạch trồng rừng chậm, khó đạt kế hoạch; giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; tình hình quản lý, thu hồi nợ đọng thuế… Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 9.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận