Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

14:38 - Thứ Ba, 27/11/2018 Lượt xem: 11359 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn do Chính phủ tổ chức ngày 27/11. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Theo đánh giá của Ban Kinh tế Trung ương, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7, nền nông nghiệp nước ta có nhiều tiến bộ về cả quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng. Giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích năm 2017 đạt 90,1 triệu đồng/ha; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, tăng 2,2 lần so với năm 2008. Giai đoạn 2008 – 2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt 2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm; năm 2017 năng suất lao động trong nông nghiệp đạt 6,48%/năm; độ che phủ rừng đạt 41,45%. Cùng với đó, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng; kết cấu hạ tầng được nâng cấp, điều kiện sinh sống ở nông thôn được cải thiện… Bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết cũng còn những hạn chế, yếu kém như: Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thiếu ổn định, nhiều năm tăng trưởng nông nghiệp thấp hơn mục tiêu 3,5 – 4% như Nghị quyết đề ra; nông thôn phát triển không đều, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thu nhập và đời sống của phần lớn nông dân còn thấp; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp, ô nhiễm môi trường nhiều nơi gia tăng.

Đại biểu dự hội nghị đã tham gia nhiều giải pháp, cụ thể hóa cơ hội để thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn ổn định, bền vững và thắt chặt liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp… để xây dựng nền nông nghiệp lớn mạnh, bền vững; nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thủ tướng chỉ đạo: Các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, tạo phong trào thi đua sôi nổi và xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của nông dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhận diện các cơ hội, thách thức để đề xuất các giải pháp, mô hình phù hợp với xu thế trong tình hình mới; chủ động phương án khắc phục, hạn chế thiệt hại do thiên tai; ưu phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, các bộ ngành, địa phương phải rà soát lại toàn bộ thể chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút nhiều doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình đầu tư vào nông nghiệp. Chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhất là các tỉnh Tây Bắc và khu vực Tây Nguyên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương phải nhạy bén hơn trong cơ chế thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu các mặt hàng nông sản mạnh mẽ hơn…

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận