Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 11 (lần 2)

19:15 - Thứ Ba, 20/11/2018 Lượt xem: 15005 In bài viết

ĐBP - Ngày 20/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 (lần 2) bàn, cho ý kiến về: Báo cáo, dự thảo nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; báo cáo công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; một số tờ trình, dự thảo nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Cho ý kiến vào Báo cáo, dự thảo nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay”, các đại biểu cho rằng, cần thống kê đầy đủ tất cả các lĩnh vực liên quan đến đất đai, chứ không chỉ tập trung vào vấn đề đất ở. Đối với dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát: “Thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 – 2018”, một số ý kiến đề nghị sửa cụm từ “công tác dân tộc” cho đúng nghĩa nội hàm, ví dụ như sửa thành “đồng bào dân tộc thiểu số”. Các đại biểu cũng có ý kiến cơ cấu thành viên cho phù hợp để tham gia đoàn giám sát: “Việc triển khai thực hiện của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”.

Đại biểu dự họp cũng đồng ý với các dự thảo: Tờ trình, nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019; Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến đóng góp, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận