Lực lượng vũ trang tỉnh

Ðẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

08:38 - Thứ Tư, 07/11/2018 Lượt xem: 3226 In bài viết

ĐBP - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ và Ðảng ta luôn quan tâm tới công tác thi đua, coi thi đua là động lực to lớn của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn gắn chặt phong trào thi đua quyết thắng (TÐQT) của quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ðây là động lực to lớn thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh địa phương.

 

Ðại tá Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5 năm qua (2013 - 2018) được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, mà thường xuyên trực tiếp là của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phong trào TÐQT của LLVT tỉnh được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển đồng đều và đúng hướng, đã động viên được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mọi tập thể, mọi cá nhân. Nội dung và mục tiêu của phong trào TÐQT luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Gắn chặt thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương nhất là việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Quá trình triển khai thực hiện phong trào, từ cơ quan đến các đơn vị trong LLVT tỉnh đã kết hợp và vận dụng sáng tạo các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị, từng đối tượng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi đua đề ra, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn xứng đáng là công cụ sắc bén, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Ðảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị đã chấp hành nghiêm quy chế giáo dục, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, hoàn thành 100% nội dung, chương trình của trên. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm cho các các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 78 - 85% khá, giỏi; 90 - 95% tổ chức Ðảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.  Quán triệt và chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, năm 2017, các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức tốt đại hội TÐQT cấp cơ sở giai đoạn 2012 - 2017. Ðặc biệt, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức đã tích cực tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền giáo dục, giao lưu điển hình tiên tiến; hội thi, hội thao, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trưng bày bảng ảnh, sáng kiến mô hình học cụ, phản ánh các hoạt động thi đua của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2012 - 2017, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong LLVT và nhân dân.

Thực hiện chức năng là đội quân công tác, LLVT tỉnh đã tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn. Trong 5 năm các đơn vị tổ chức 10 lượt đại đội, 120 lượt tổ đội công tác xuống cơ sở. Tham gia trên 80 nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương, trường học. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách và xây dựng “Nhà tình nghĩa,”,“Nhà đồng đội”... thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong thực hiện công tác chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội, tạo niềm tin với nhân dân và sự đồng thuận của toàn xã hội giúp dân phát triển kinh tế góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

LLVT tỉnh còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, “Ðơn vị quản lý tài chính tốt”... Bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng khu tăng gia, chăn nuôi tập trung, củng cố hệ thống vườn, giàn, chuồng cơ bản nhằm nâng cao đời sống bộ đội và xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại. Mọi hành động thi đua trong công tác đảm bảo hậu cần đều hướng về người chiến sĩ, lấy kết quả nuôi dưỡng bộ đội làm thước đo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi đơn vị, chỉ tiêu tăng gia sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cũng tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Lao động sản xuất tốt” mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng khoa học kỹ thuật vào tăng gia sản xuất... góp phần phát triển kinh tế gia đình. Gương chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên làm kinh tế giỏi ngày càng nhân rộng.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, từ năm 2013 đến nay LLVT tỉnh liên tục được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Ðã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất được các cấp khen thưởng. Ðó là những bông hoa tươi đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, là động lực, sức mạnh tinh thần to lớn mà LLVT tỉnh sẽ giữ vững, nhân rộng và phát huy trong những năm tiếp theo.

Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, giáo dục quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào TÐQT gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu nhằm thực hiện tốt khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội kết hợp với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên truyền học tập, nêu gương người tốt, việc tốt, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong LLVT tỉnh và toàn dân.

Tin rằng, với thành tích đạt được trong thực hiện phong trào TÐQT của LLVT tỉnh những năm qua cùng với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ nhất định phong trào TÐQT của LLVT tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn và thu được nhiều thành tích mới, góp phần cùng Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng giàu đẹp vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh.

Ðại tá Hoàng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh 
Bình luận

Tin khác