Ban CHQS huyện Tủa Chùa với phong trào thi đua yêu nước

09:33 - Thứ Tư, 24/10/2018 Lượt xem: 10541 In bài viết

ĐBP - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Nhận thức sâu sắc điều đó, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tủa Chùa đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn phong trào thi đua yêu nước với mọi mặt hoạt động của cán bộ, chiến sỹ (CBCS).

 

Ban CHQS huyện Tủa Chùa sơ kết 5 năm thực hiện “Ðề án Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Ảnh: Lê Hùng

Thượng tá Lý Công Hồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tủa Chùa cho biết: Ðể thực hiện tốt các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về công tác quân sự - quốc phòng của địa phương. Cùng với đó, tổ chức quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến với từng CBCS, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để đăng ký và phấn đấu thi đua giành thành tích cao. Bên cạnh đó, đơn vị lên kế hoạch tổ chức các đợt thi đua theo từng giai đoạn huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, diễn tập; đồng thời, kết hợp với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, của từng ngành. Hiện nay, chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị đã được nâng lên rõ rệt, công tác bảo đảm hậu cần cho CBCS cũng được nâng lên qua từng năm. Công tác xây dựng đơn vị nề nếp chính quy được duy trì thường xuyên đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, tác động trực tiếp đến nhận thức tư tưởng của CBCS, từng bước xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ đầu tháng 4, Ban CHQS huyện đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018. Phong trào thi đua được phát động đến toàn đơn vị và ban CHQS 12 xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đã ký kết giao ước thi đua. Một trong những hoạt động thiết thực để phong trào thi đua đạt hiệu quả là thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, mỗi CBCS cũng đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác. Xây dựng kỷ cương, kỷ luật đối với bản thân từ những công việc nhỏ nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðây là những kinh nghiệm quý báu để CBCS có thể phát huy khả năng, kiến thức của mình trong việc thực hiện công tác dân vận tại cơ sở.

Bên cạnh đó, thực hiện Ðề án “Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, hàng năm và định kỳ, Ðảng ủy Quân sự huyện đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang và đã đạt được hiệu quả thiết thực. Cụ thể như: Ðổi mới chương trình, nội dung giáo dục cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang. Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục cho các đối tượng bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; kết hợp nội dung giáo dục chính trị với phong trào Thi đua Quyết thắng, hoạt động công tác dân vận, công tác chính sách và huấn luyện quân sự, góp phần thực hiện toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Nhờ đó, 100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm khắc phục gian khổ. Các ban thuộc Ban CHQS huyện sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, không để các tệ nạn xâm nhập cơ quan, đơn vị. Ðặc biệt, thời gian qua, việc triển khai học tập theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 10, 11, 12 Hội nghị lần thứ V ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng trong các chi, đảng bộ lực lượng vũ trang huyện được thực hiện nghiêm túc, đã tạo chuyển biến tích cực trong mọi nhiệm vụ công tác.

Có thể khẳng định, Phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua ở Ban CHQS huyện Tủa Chùa đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Ðây là động lực quan trọng để lực lượng vũ trang huyện tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng tác chiến và luôn đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị trong tình hình hiện nay.

Văn Thành Chương
Bình luận