Góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh

09:22 - Thứ Tư, 24/10/2018 Lượt xem: 10000 In bài viết

ĐBP - Bám sát nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuần Giáo tập trung xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Ðảng. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và đảng viên, góp phần giữ vững tính nghiêm minh của kỷ luật Ðảng, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Ðảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Hoàng Hảo

Hàng năm, UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS phù hợp với tình hình thực tế. Ông Phạm Hồng Thủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: UBKT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Ðiều 32 của Ðiều lệ Ðảng quy định từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật đảng và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Ðảng. Ðồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình KTGS hàng năm. Ðể bảo đảm công tác KTGS thực hiện công khai, khách quan, thận trọng và chặt chẽ đúng nguyên tắc, đơn vị chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện kiểm tra, xử lý những tổ chức Ðảng và đảng viên vi phạm. Trọng tâm nội dung KTGS là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính Ðảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí… Từ năm 2017 đến nay, UBKT Huyện ủy Tuần Giáo tiến hành kiểm tra 6 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề với 3 tổ chức Ðảng, 4 đồng chí đảng ủy viên; kiểm tra thu, chi ngân sách Ðảng tại 1 tổ chức Ðảng; kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại 2 tổ chức Ðảng. Ngoài ra, UBKT phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra với 2 tổ chức Ðảng và 4 đảng viên thuộc diện quản lý. Các cuộc kiểm tra đều đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc thủ tục, qua đó tạo sự đồng tình của đảng viên và nhân dân. Sau các cuộc kiểm tra, UBKT Huyện ủy đều thông báo kết luận tới các tổ chức Ðảng, đảng viên được kiểm tra; các tổ chức Ðảng, đảng viên vi phạm đã chấp hành nghiêm túc thông báo kết luận của UBKT; kịp thời sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm.

Từ năm 2017 đến nay, UBKT thi hành kỷ luật 1 tổ chức Ðảng; thi hành kỷ luật 37 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo và khai trừ. Việc xem xét xử lý kỷ luật luôn coi trọng tính chính xác, công minh đúng quy định và mang tính giáo dục cao. Bên cạnh đó, các tổ chức Ðảng, các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên UBKT các cấp được phân công phụ trách địa bàn tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên thông qua việc theo dõi cơ sở, nghe tổ chức Ðảng cấp dưới báo cáo, dự sinh hoạt, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại chất lượng của tổ chức Ðảng và đảng viên… qua đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, ngăn chặn được những vi phạm. Ðồng thời, UBKT cũng thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm, UBKT nhận được 3 đơn tố cáo, 11 đơn đề nghị, 1 đơn khiếu nại… Qua xem xét, phân loại, với các đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết, UBKT tiến hành xử lý. Việc giải quyết đơn tố cáo đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thời gian và trả lời người tố cáo theo đúng quy định.

Nhờ làm tốt công tác KTGS, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng. Kết quả đánh giá, phân loại năm 2017 cho thấy, Huyện ủy Tuần Giáo có 34 tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh, 21 tổ chức cơ sở Ðảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 355 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.860 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,94%... Kết quả đó góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Ðảng bộ huyện đề ra. 

Diệp Chi
Bình luận