Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Việc điều tra, xét xử nghiêm các vụ án phức tạp được nhân dân ủng hộ

15:05 - Thứ Hai, 22/10/2018 Lượt xem: 6440 In bài viết

Sáng 22-10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo sáng 22-10 tại phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra những mặt tích cực và tồn tại trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, công tác xây dựng và thực thi pháp luật được tập trung chỉ đạo; xây dựng, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 22 dự án luật. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm và cơ bản không còn nợ văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong công tác xây dựng, giám sát thực thi pháp luật.

Ban hành các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đã giảm số lượng lớn các tổng cục, vụ, cục thuộc bộ và giảm trên 86.000 biên chế, trong đó có hơn 12.000 công chức.

Phát huy vai trò của các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nhiệm vụ quá hạn giảm từ 25,2% đầu nhiệm kỳ xuống còn 2,9%.

Công tác thanh tra được tập trung triển khai theo kế hoạch; ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm (như AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm…), thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Tích cực thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác phòng chống tham nhũng được quyết liệt triển khai; nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cuộc họp của Lãnh đạo chủ chốt.

Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp; tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án phức tạp, nhân dân quan tâm (như vụ đánh bạc trên internet, sai phạm tại một số ngân hàng thương mại, vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc”…), được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính Phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như một số quy định pháp luật còn bất cập, thiếu khả thi, chồng chéo, chậm được sửa đổi; kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm; phối hợp công tác giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thủ tướng nêu rõ: “Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập chậm. Công tác cán bộ còn những yếu kém, phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành trong một số lĩnh vực chưa cao. Cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp...".

Ngoài ra, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Dư luận về tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm vẫn còn ở nhiều cơ quan, đơn vị. Một bộ phận cán bộ ở các cấp, các ngành chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top