Bộ CHQS tỉnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

09:10 - Thứ Tư, 10/10/2018 Lượt xem: 6200 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Nậm Pồ huấn luyện dân quân kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

Ðại tá Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ðể xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) và rèn luyện kỷ luật; đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật và chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao; cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt hiệu quả tốt. Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp đã đa dạng hóa các loại hình giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Ðặc biệt là triển khai thực hiện học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng Ðảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt Ðề án “Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, chính trị tư tưởng với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, đề cao trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. 

Ðối với công tác huấn luyện, SSCÐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện. Trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy, người chỉ huy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch huấn luyện bảo đảm sát với từng đối tượng; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và cách đánh của từng đối tượng, tích cực huấn luyện đêm, rèn luyện thể lực cho bộ đội. Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, trong đó chú trọng về chất lượng chính trị với phương châm “Ở đâu có dân, có tổ chức sản xuất, tổ chức đảng lãnh đạo là ở đó có lực lượng DQTV”. Ðối với lực lượng dự bị động viên ngoài đảm bảo số lượng còn tăng cường các biện pháp tạo nguồn, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đủ 100% chỉ tiêu đầu mối; nâng cao tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự, góp phần sẵn sàng động viên, tăng cường sức mạnh cho lực lượng thường trực. Công tác hậu cần, kỹ thuật được Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện theo phân cấp; duy trì hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCÐ; quản lý chặt chẽ kho, trạm, không để xảy ra cháy nổ, mất mát vũ khí, trang bị.

Song song với công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” với những việc làm thiết thực như: Mỗi năm huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường, sửa chữa và xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo; giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Nhằm tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thời gian tới Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng tổ chức đảng trong LLVT tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan quân sự các cấp tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quan tâm xây dựng lực lượng DQTV và dự bị động viên; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng đơn vị; duy trì nghiêm chế độ SSCÐ, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống. Ðồng thời kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top