Công an Điện Biên

Trưởng thành, vững mạnh dưới ngọn cờ Đảng

09:06 - Thứ Tư, 10/10/2018 Lượt xem: 6476 In bài viết

ĐBP - Sau gần 65 năm, cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Ðảng bộ tỉnh, Công an Ðiện Biên đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, để xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân vùng cực tây Tổ quốc.

Chiến dịch Tây Bắc kết thúc (tháng 12/1952), dù bị thất bại nặng nề nhưng thực dân Pháp vẫn chưa từ bỏ âm mưu chiếm lại vùng đất với vị trí đặc biệt quan trọng phía cực Tây Việt Nam. Chúng đã cấu kết với bọn phản động ở địa phương gây bạo loạn chống phá cách mạng, làm mất ổn định an ninh trật tự vùng mới giải phóng, âm mưu xây dựng Ðiện Biên Phủ thành một cứ điểm quân sự quan trọng nhằm kiểm soát khu vực Tây Bắc Việt Nam và mở rộng ra các nước Ðông Dương. Trước yêu cầu cấp bách của bối cảnh lịch sử và nhiệm vụ, Ban Cán sự Ðảng tỉnh khi đó quyết định thành lập Ty Công an Lai Châu (nay là Công an tỉnh Ðiện Biên).

Trong những ngày đầu thành lập với quân số ít, đời sống cán bộ, chiến sĩ, điều kiện hoạt động vô cùng khó khăn, thiếu thốn, trong khi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chính quyền, đấu tranh chống phản cách mạng đặt ra cho lực lượng công an nhiệm vụ rất nặng nề và cấp bách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Cán sự Ðảng, lực lượng Công an non trẻ của tỉnh khi đó đã đoàn kết, khắc phục mọi gian khổ, hy sinh bám trụ địa bàn. Với phương châm: Dựa vào nhân dân để vừa chiến đấu, vừa phát triển đội ngũ, lực lượng công an đã sát cánh cùng các lực lượng quân đội, các cấp, ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trấn áp các tổ chức phản cách mạng, phòng gian, tiễu phỉ, truy bắt gián điệp, biệt kích. Ðồng thời, tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ kho tàng, căn cứ cách mạng và các cơ quan đầu não của tỉnh; góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954).

Sau chiến thắng thực dân Pháp, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lợi dụng địa thế giáp ranh, hiểm trở của khu vực Tây Bắc, địch móc nối, xây dựng, chỉ đạo các tổ chức phản động, phỉ tiến hành thu thập tin tức tình báo, phá hoại từ ngoài vào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Lai Châu nói riêng, miền Bắc nói chung; ngăn chặn chi viện của nhân dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, vạch trần âm mưu, tấn công, trấn áp có hiệu quả các thế lực phản động, phá hoại, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh địa bàn. Ðồng thời chi viện cho chiến trường miền Nam 40 cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào. Góp phần hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, đất nước ta đang có bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng hội nhập sâu với quốc tế. Xác định công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ sống còn hàng đầu, xuyên suốt để đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong tình hình mới, Ðảng bộ Công an tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của từng cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; tăng cường tổ chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Hiện nay, Ðảng bộ Công an tỉnh có 32 chi, đảng bộ trực thuộc, 2 tổ chức đoàn thể, trên 1.000 đảng viên và 10 Ðảng bộ Công an cấp huyện. Tổ chức đảng và các đoàn thể được xây dựng, củng cố theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với đặc thù là địa bàn vùng cao, biên giới, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, đặc biệt là những vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo, di cư tự do, tội phạm ma túy... Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Ðiện Biên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Ðảng, không chùn bước trước khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự phát triển của Ðảng bộ, chính quyền, vì hạnh phúc của nhân dân 19 dân tộc anh em trên mảnh đất Ðiện Biên Phủ anh hùng.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác

Back To Top