Xây dựng Đảng để phát triển kinh tế

09:32 - Thứ Hai, 08/10/2018 Lượt xem: 3717 In bài viết

ĐBP - Quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt” của Ðảng, những năm qua Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh áp dụng phù hợp với những đặc thù của địa phương vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn hiện nay, có thể nhận thấy, “xây dựng Ðảng” và “phát triển kinh tế” là 2 nội hàm  có sự tương tác, ràng buộc, gắn kết. Bởi đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống cộng đồng các dân tộc còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách Trung ương. Trong công tác xây dựng Ðảng, ngoài phát triển số lượng đảng viên, xóa bản chưa có đảng viên thì mỗi đảng viên không chỉ có vai trò hạt nhân chính trị, định hướng cho quần chúng nhân dân theo quan điểm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” mà còn là những người trực tiếp triển khai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020”, đến hết tháng 6/2018, Ðảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc; 650 tổ chức cơ sở đảng (233 đảng bộ cơ sở, 417 chi bộ cơ sở). Trong đó, gồm 130 tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) xã, phường, thị trấn; 307 TCCSÐ cơ quan hành chính, 59 TCCSÐ đơn vị sự nghiệp, 82 TCCSÐ lực lượng vũ trang; 72 TCCSÐ doanh nghiệp); 3 đảng bộ bộ phận, 2.731 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số 37.535 đảng viên. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ và đội ngũ đảng viên. Từ đầu năm 2016 đến tháng 6/2018, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã củng cố, kiện toàn, thành lập mới 20 TCCSÐ (9 chi bộ cơ sở, 11 đảng bộ cơ sở ) và 248 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở…Theo đánh giá, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04, chất lượng hoạt động của TCCSÐ được nâng lên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm ngày càng đi vào thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Cụ thể, đến hết năm 2017, có 647/650 TCCSÐ được đánh giá, phân loại; trong đó 357 TCCSÐ đạt trong sạch, vững mạnh (55,18%); 233 TCCSÐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (36,1%); 54 tổ chức đạt hoàn thành nhiệm vụ (8,35%); còn 3 TCCSÐ yếu kém (chiếm 0,46%, giảm 0,33% so với năm 2016). Cùng với kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, việc phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chú trọng phát triển đảng viên là sinh viên, người dân tộc thiểu số, trí thức, phụ nữ, đoàn viên thanh niên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng có cách làm sáng tạo, quyết liệt với các giải pháp phù hợp thực tiễn để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Ðầu năm 2016, toàn tỉnh có 95/1.813 thôn, bản chưa có đảng viên (chiếm 5,23% tổng số thôn, bản), sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04, đến nay đã xóa 81 thôn, bản chưa có đảng viên, còn 14 thôn, bản chưa có đảng viên (0,77%); sau 2 năm, toàn tỉnh kết nạp 5.887 đảng viên.

Song song với công tác phát triển đảng viên, việc chấn chỉnh, xử lý kỷ luật trong Ðảng cũng được cấp ủy các cấp quan tâm. Những cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc Ðảng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2018 đến nay, cơ quan công an đã thụ lý, điều tra 1 vụ với 2 bị can từng là cán bộ, đảng viên về tội tham nhũng, thu giữ tài sản trị giá 220 triệu đồng; tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý và xét xử 4 vụ, với 8 bị cáo bị kết án từ 12 - 42 tháng tù giam.

Sự nỗ lực của cấp ủy các cấp trong củng cố, phát triển, chỉnh đốn Ðảng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về tư tưởng chính trị, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, diện mạo nền kinh tế tỉnh ta trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2016, lần đầu tiên tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng; năm 2017 tiếp tục đạt mục tiêu thu trên 1.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 5.334,56 tỷ đồng, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực đều tăng trưởng khả quan, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.198,4 tỷ đồng (tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước); khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.238,2 tỷ đồng (tăng 6,23%); khu vực dịch vụ đạt 2.765,4 tỷ đồng (tăng 7,81%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản giảm 1,33%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 0,01%; khu vực dịch vụ tăng 1,3%.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác