Nâng cao niềm tin đối với Đảng

08:59 - Thứ Tư, 03/10/2018 Lượt xem: 7727 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ huyện từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, nâng cao niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Căn cứ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ban Thường vụ Huyện ủy; Mường Ảng đã chủ động đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra giám sát, phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền. Công tác thi hành kỷ luật Ðảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, đảm bảo công tâm khách quan, chính xác kịp thời; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Ðảng; ngăn ngừa đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Từ năm 2017 đến tháng 8/2018 cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 7 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát và thi hành kỷ luật đảng 12 cuộc; kiểm tra tài chính đảng 7 cuộc... Qua kiểm tra, số đảng viên và tổ chức cơ sở đảng phát hiện có vi phạm, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật; đã kịp thời nhắc nhở, góp ý đảng viên và tổ chức đảng chấn chỉnh, khắc phục, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất những sai phạm có thể xảy ra, đồng thời góp phần hạn chế những tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức, phẩm chất và xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; số lượng cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh ngày càng nhiều hơn; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy Ban kiểm tra các cấp không ngừng được nâng lên… Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra một số cơ sở lúng túng trong quy trình thực hiện; công tác giám sát của một vài cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là công tác giám sát chuyên đề. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đảng viên chưa được thường xuyên, liên tục, chất lượng chưa cao; trình độ năng lực của một số đồng chí trong cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở còn có mặt hạn chế...

Ðể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng, ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra. Huyện ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra vi phạm hoặc tái phạm. Ðồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ; lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản…

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top