Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng khóa VIII

18:38 - Thứ Hai, 01/10/2018 Lượt xem: 11835 In bài viết

ĐBP - Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị.

 

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng bỏ phiếu kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bám sát các nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy, kịp thời nắm bắt định hướng chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh; quý III/2018 Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên; chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; kết nạp 82 đảng viên mới; xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí... Cùng với đó, các cấp ủy trực thuộc chủ động, tích cực lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, ban hành chủ trương, chính sách… nhằm triển khai thực hiện hiệu quả.

Hội nghị cũng đã thống nhất kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 562-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xem xét, đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 đảng viên vi phạm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018, như: Chú trọng công tác tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Đảng ủy Dân chính Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Tập trung lãnh đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII...

Tin, ảnh: Minh Thuỳ
Bình luận