Trả lời kiến nghị cử tri

09:13 - Thứ Hai, 01/10/2018 Lượt xem: 9791 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo Sở Xây dựng, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp từng bước nâng tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết trung bình của các đô thị (10 đô thị) đến năm 2020 từ 30% lên mức 35% so với diện tích quy hoạch chung; đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo điều chỉnh quy hoạch chung của các huyện: Ðiện Biên Ðông, Mường Chà, Tuần Giáo.

Trả lời: Hiện nay toàn tỉnh có 10 đô thị: TP. Ðiện Biên Phủ, TX. Mường Lay và các thị trấn: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Ðiện Biên Ðông, Mường Chà, đô thị huyện lỵ: Mường Nhé, Ðiện Biên, Nậm Pồ. Các đô thị trên đều đã được lập và phê duyệt quy hoạch chung hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, tuy nhiên tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung còn thấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng đánh giá về công tác lập quy hoạch chi tiết của các đô thị tại các huyện, về cơ bản tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung tại các đô thị của các huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên việc lập đồ án quy hoạch chi tiết ở một số đơn vị còn chậm như: thị  trấn Tuần Giáo, Ðiện Biên Ðông, Mường Chà. Sở Xây dựng đã đôn đốc các huyện khẩn trương lập, kiểm tra rà soát các nội dung trong đồ án quy hoạch chi tiết và xin ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi UBND huyện phê duyệt, trong năm 2018 dự kiến phê duyệt được quy hoạch chi tiết huyện Mường Chà và quy hoạch chi tiết thị trấn Tuần Giáo.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên nghiên cứu các phương án liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo, dạy nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của thị trường lao động.

Trả lời: Trong 4 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác đào tạo nghề. Trong đó, nội dung chủ yếu chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở đào tạo tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp đáp ứng nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động, thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục dạy nghề thực hiện một số nội dung chủ yếu như: Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực để tổ chức tuyển sinh, tư vấn học nghề trực tiếp tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh; coi trọng công tác thực hành thực tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực tế chuyên môn cho giáo viên và tay nghề cho học sinh, sinh viên; thực hiện mô hình liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, tăng cường trao đổi hợp tác với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, đồng thời đảm bảo đầu ra cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường qua sự cam kết tuyển dụng của doanh nghiệp sau đào tạo...

Ðã tổ chức thành công Hội chợ Việc làm năm 2018 với sự tham gia của 15 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh; qua hội chợ số người được tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động là 756 người, trong đó có 525 người đăng ký tham gia học nghề, tìm việc làm và tham gia thị trường xuất khẩu lao động.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo, mở rộng đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể trong việc vận động khuyến khích người nghiện tham gia các chương trình cai nghiện tự nguyện, hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy học nghề, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.

Trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với quan điểm nhận thức công tác cai nghiện. Người nghiện ma túy là người bệnh mãn tính do rối loạn của não bộ; điều trị cai nghiện ma túy là một quá trình lâu dài; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị cai nghiện ma túy, trong đó tăng dần điều trị cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; giảm dần điều trị cai nghiện bắt buộc tại trung tâm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự thống nhất thực hiện quan điểm đổi mới công tác cai nghiện trong tình hình hiện nay.

Hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy học nghề, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2029/KH-UBND ngày 13/7/2016 việc triển khai cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh; kết quả 100% người cai nghiện ma túy tại trung tâm đã được hỗ trợ giúp đỡ học nghề (đan ngựa, đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre, nứa, đan mũ bằng len, ươm cây mắc ca, nghề mộc, nghề nề....) để tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo đổi mới công tác cai nghiện ma túy, tập trung điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ điều trị nghiện thích hợp tại gia đình và cộng đồng.

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1474/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ðã chỉ đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai, tổ chức thực hiện đổi mới công tác cai nghiện, đa dạng hóa các loại hình cai nghiện, cai nghiện theo hướng tập trung cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận các dịch vụ điều trị: Cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, cai nghiện tự nguyện theo mô hình quân dân y kết hợp, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; tự nguyện điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận