Khi vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín được phát huy

09:02 - Thứ Hai, 01/10/2018 Lượt xem: 10403 In bài viết

ĐBP - Những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Ðiện Biên tích cực phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín trong đời sống cộng đồng, coi đây là “kênh” hiệu quả trong chuyển tải những chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

 

Người có uy tín xã Phu Luông (huyện Ðiện Biên) tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Huyện Ðiện Biên hiện có 347 già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín tiêu biểu; trong đó có 64 già làng, 13 người trưởng dòng họ và 270 người có uy tín tiêu biểu. Trong những năm qua, các già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín tiêu biểu đã nêu gương, là trung tâm đoàn kết, chăm lo lợi ích cho cộng đồng; có nhiều đóng góp đa dạng và thiết thực cho việc xây dựng, củng cố và phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. 5 năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ và nhân dân học tập, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật… Kết quả, toàn huyện đã củng cố 380 tổ an ninh tự quản, 465 tổ hòa giải với gần 3.000 thành viên tham gia; xây dựng được 133 hòm thư tố giác tội phạm, cung cấp trên 2.300 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc.

Là người có uy tín ở đội 5b, xã Thanh Luông, bà Hà Thị Loan đã có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Bà Loan chia sẻ: Tôi thường xuyên phối hợp với cán bộ chiến sĩ Ðồn Biên phòng Thanh Luông và cán bộ MTTQ vận động con em trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giáp biên giới Việt - Lào tham gia bảo vệ đường biên mốc giới; vận động các hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự. Tham gia công tác đối ngoại nhân dân với người dân cụm bản Pồn Xày, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Không chỉ phát huy vai trò trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín còn tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Do đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Nhiều tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình để con cháu, dân bản noi gương, như: Ông Lù Văn Tỷ, người có uy tín bản Cò Chạy 1, xã Mường Pồn với mô hình kinh tế VAC, mỗi năm thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng; ông Giàng A Thẹ, trưởng dòng họ Giàng bản Noọng Luông 2, xã Mường Phăng, với mô hình chăn nuôi đại gia súc, mỗi năm cho thu nhập trên 70 triệu đồng… 5 năm qua, người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ trên địa bàn huyện Ðiện Biên đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động cùng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành xây dựng 47 ngôi nhà “Ðại đoàn kết” và sửa chữa 41 ngôi nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo gần 40 triệu đồng… Trong xây dựng nông thôn, các già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp trên 10.000 ngày công lao động làm đường giao thông liên bản, làm nhà cho hộ nghèo; góp tiền xây dựng công trình nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh…

Bà Lường Thị Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ðiện Biên, đánh giá: Các già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín đã tích cực động viên, giáo dục con cháu, dòng họ, cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và các hương ước, quy ước của thôn, bản; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, nêu cao vai trò trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Ðó thực sự là những hạt nhân tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận