Tạo chuyển biến mạnh trong công tác phòng, chống tham nhũng

08:51 - Thứ Tư, 26/09/2018 Lượt xem: 8893 In bài viết
ĐBP - Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; trong đó, tỉnh coi trọng việc bám sát tình hình, thực tiễn địa phương, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa với nhiều giải pháp. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng của tỉnh.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng và chính quyền các cấp; thủ trưởng các ngành trong công tác PCTN, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh PCTN; công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác PCTN được đẩy mạnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN bằng nhiều hình thức. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục PCTN với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng bằng việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí nâng cao chất lượng việc thiết lập các “kênh” thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng, kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng vu khống, cản trở, gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Thực hiện nghiêm công tác PCTN, thời gian qua Chánh Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan có chức năng xử lý theo quy định; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan đến sai phạm. Cuối tháng 6 vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định xử lý kinh tế qua thanh tra về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TX. Mường Lay trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN, quản lý đầu tư xây dựng. Xét tính chất, mức độ vi phạm về chế độ quản lý kinh tế của đơn vị được thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã quyết định thu hồi số tiền sai phạm qua thanh tra hơn 375 triệu đồng. Trong lĩnh vực thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản, từ đầu năm đến nay Thanh tra tỉnh đã thực hiện 5 cuộc, hoàn thành kết luận thanh tra đối với toàn bộ các vụ việc trên. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 1,97 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 1,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 14 cá nhân liên quan đến sai phạm. Trong lĩnh vực thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh thực hiện 10 cuộc; trong đó ban hành kết luận thanh tra 8 cuộc tại 8 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm hơn 2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 1,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 14 cá nhân liên quan đến sai phạm. Hiện đã thu hơn 1,24 tỷ đồng.

Còn tại huyện Tuần Giáo, đẩy mạnh việc cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp PCTN hiệu quả. Huyện đã thực hiện tốt mô hình “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN trên địa bàn được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện đã triển khai 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo và PCTN thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Phình Sáng và Chủ tịch UBND xã Tênh Phông. Ðến nay, UBND huyện đã ban hành các kết luận thanh tra về 2 cuộc thanh tra trên. Qua thanh tra đã thu hồi số tiền hơn 26,3 triệu đồng tại UBND xã Phình Sáng và kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc 6 cá nhân tại UBND xã Phình Sáng, 3 cá nhân tại UBND xã Tênh Phông.

Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình quản lý được UBND tỉnh quy định rõ ràng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, phục vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; tiếp tục thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. Ðặc biệt trong một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, như: đầu tư xây dựng; quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai; quản lý và sử dụng ngân sách…

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top