Tỉnh ủy Điện Biên

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị

11:56 - Thứ Tư, 19/09/2018 Lượt xem: 10070 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/9, Tỉnh uỷ Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW là chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước, là sự phát triển cao của nghệ thuật Chiến tranh Nhân dân Việt Nam. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nhị quyết đã tạo chuyển biển tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng KVPT tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh từng bước được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được những hạn chế, yếu kém; bài học kinh nghiệm và phương hướng, biện pháp cụ thể để cấp uỷ các cấp tiếp tục lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng KVPT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 28, Tỉnh uỷ Điện Biên không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoạt động của KVPT trong thời bình và thời chiến. Các cơ quan chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, xã hội và chuẩn bị các mặt để động viên quốc phòng trong KVPT tỉnh. Cấp uỷ các cấp đã chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, “Lập Nhà nước riêng” của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời phức tạp về ANTT tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé… Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng xây dựng KVPT; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân. 10 năm qua, tỉnh ta đã củng cố, kiện toàn 249 tổ chức đảng, kết nạp 19.168 đảng viên; phát triển đảng viên tại 113 thôn, bản chưa có đảng viên; xây dựng, củng cố 1.202 tổ chức chính trị-xã hội. Các cấp, ngành, lực lượng đã tổ chức 1.488 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 70.000 lượt người dân; tham gia xây dựng nông thôn mới ở 16 xã; xây dựng 36 mô hình, điển hình về quốc phòng – an ninh tạo sự gắn kết cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những năm qua, Tỉnh uỷ luôn quan tâm chỉ đạo Đảng uỷ Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng; thường xuyên phối hợp tổ chức diễn tập, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, tham gia phòng, chống khắc phục hậu quản thiên tai; thực hiện nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng hiệp đồng. Kết quả luyện tập hàng năm của các đơn vị lực lượng vũ trang: 100% đạt yêu cầu, trong đó 75 – 80% đạt khá giỏi.

 

Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Trong thời gian tới, Tỉnh uỷ Điện Biên chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong các cấp, các ngành và nhân dân; tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân trong KVPT

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu tập trung đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 28 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng KVPT; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng và chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong KVPT; đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn chỉ đạo: Trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt tốt Nghị quyết 28; nêu cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng các cấp; tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội trong KVPT; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xây dựng KVPT, đặc biệt là giữa các đơn vị quân sự, công an và biên phòng. Tập trung nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang tỉnh trên các mặt: Tư tưởng, chính trị, tổ chức. Đồng thời, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại giữa tỉnh ta với các tỉnh giáp biên giới của nước bạn Lào và Trung Quốc.  

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận