Trả lời kiến nghị cử tri

09:20 - Thứ Sáu, 14/09/2018 Lượt xem: 8471 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo các cơ quan chức năng, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ đối với các đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện, uốn nắn chỉnh sửa các sai sót; rà soát các doanh nghiệp đang nợ đọng thuế nhiều năm khó thu, nợ xấu thuộc nhóm 5 của các ngân hàng thương mại, đủ điều kiện phá sản để tư vấn, hướng dẫn xử lý các khoản nợ và thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2014.

Trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch đã ban hành theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19 của Chính phủ; đồng thời chủ động báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thông qua hệ thống phần mềm theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo lồng ghép công tác kiểm tra vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018.

Về việc rà soát các doanh nghiệp đang nợ đọng thuế: UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện phá sản theo quy định của Luật Phá sản 2014. Tuy nhiên, hiện nay đa phần các doanh nghiệp nợ đọng thuế, có nợ xấu ngân hàng không thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top