Ðảng bộ Công an tỉnh

Phát triển đảng viên, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ

09:06 - Thứ Sáu, 31/08/2018 Lượt xem: 2145 In bài viết
ĐBP - Hiện nay, Ðảng bộ Công an tỉnh có 32 tổ chức cơ sở đảng (10 đảng bộ và 22 chi bộ), 44 chi bộ trực thuộc với 1.162 đảng viên (trong đó nữ 202 đồng chí, dân tộc thiểu số 347 đồng chí).

Xác định phát triển đảng viên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ (2015 - 2020), Ban Chấp hành Ðảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương; của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ Công an tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Ðảng nói chung và nhiệm vụ phát triển đảng viên nói riêng đến cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ. Ðồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhất là làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ hơn về phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

 

Ðại tá Vũ Tiến Dũng, Bí thư Ðảng bộ Công an TP. Ðiện Biên Phủ trao quyết định kết nạp Ðảng cho các đảng viên. Ảnh: Trường Long

Hàng năm, Ðảng ủy Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng các khâu phát hiện và tạo nguồn quần chúng ưu tú, nhất là từ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trẻ có năng lực, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; đồng thời giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách; tạo điều kiện để quần chúng ưu tú phát huy được năng lực, sở trường, từ đó giới thiệu kết nạp vào Ðảng. Bên cạnh đó, công tác đánh giá, phân tích chất lượng nguồn quần chúng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên đều được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng ngay từ khâu giới thiệu.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua quyết thắng, nhất là phong trào “Công an Ðiện Biên học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); phong trào xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an... Qua đó, các quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên.

Ðể thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, các chi, đảng bộ cơ sở luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và giới thiệu quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ vững vàng cho Ðảng. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nguồn đảng viên mới, Ðảng bộ Công an tỉnh đã mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 103 quần chúng ưu tú và 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 122 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra. Do chú trọng phát triển đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. Năm 2016, Ðảng bộ Công an tỉnh kết nạp được 109 đảng viên (vượt 55,7%); năm 2017 kết nạp 135 đảng viên (vượt 92,8%); 6 tháng đầu năm 2018 kết nạp 118 đảng viên (vượt 68,5% kế hoạch năm). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 362 đảng viên (vượt 3,5% mục tiêu kết nạp cả nhiệm kỳ). Tỷ lệ cơ cấu về độ tuổi giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như chất lượng cán bộ, đảng viên ở Ðảng bộ cơ bản phù hợp, có đủ khả năng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với cách làm bài bản, thận trọng, sáng tạo và hiệu quả, sát với thực tế cơ sở, Ðảng bộ Công an tỉnh đã bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Nghị quyết toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ Công an tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Có thể nói, hiệu quả rõ nét trong công tác phát triển đảng viên ở Ðảng bộ Công an tỉnh đã có tác động tích cực, mạnh mẽ đến việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự bứt phá mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thời gian tới, Thường vụ Ðảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Công an Ðiện Biên học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”; quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ của Công an tỉnh, nhằm bảo đảm lực lượng xung kích, nòng cốt, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, thông qua đó bồi dưỡng kết nạp những đoàn viên, thanh niên ưu tú vào Ðảng.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác