Ðảng bộ huyện Tuần Giáo nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

08:30 - Thứ Sáu, 24/08/2018 Lượt xem: 9943 In bài viết
ĐBP - Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ), Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo xác định: Trước hết tập trung xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh, làm cho các chi bộ thực sự trở thành “hạt nhân chính trị” ở cơ sở. Trong đó, Huyện ủy tập trung sắp xếp lại các tổ chức đảng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; kiện toàn cấp ủy các chi bộ hoạt động không hiệu quả; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng giới thiệu đảng viên có kinh nghiệm là cán bộ, công chức cấp xã về sinh hoạt ở những chi bộ có ít đảng viên, để củng cố hoạt động và tham gia bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

 

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Trạm Y tế xã Chiềng Sinh.

Hiện nay, Ðảng bộ huyện Tuần Giáo có 59 TCCSÐ, 323 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở. Trong những năm qua, Huyện ủy đã thành lập 1 đảng bộ cơ sở với 3 chi bộ trực thuộc; giải thể 1 chi bộ cơ sở do sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đồng thời, chỉ đạo thành lập 3 chi bộ trường học, 6 chi bộ trạm y tế, 32 chi bộ thôn bản; giải thể 18 chi bộ cơ quan xã. Ðảng bộ huyện cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình chi bộ quân sự tại 2 xã (Quài Cang, Pú Nhung)... Cùng với đó, Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoat động, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo mỗi quý sinh hoạt chuyên đề 1 lần. Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc, qua đó cụ thể hóa nguyên tắc làm việc của tập thể, chế độ sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo và cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chi ủy, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên... Ðến nay, 100% chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo chế độ sinh hoạt đảng; phương pháp lãnh đạo có nhiều tiến bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ được tăng cường, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biển tích cực. Cấp ủy chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên thường xuyên sâu sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; chủ động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các chi bộ đã thực hiện kiểm điểm phân loại một cách nghiêm túc, chặt chẽ, tập trung khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích. Kết quả đánh giá, phân loại năm 2017 cho thấy, Huyện ủy Tuần Giáo có 34 TCCSÐ trong sạch vững mạnh, 21 TCCSÐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 355 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.860 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,94%...

Cùng với đó, để các TCCSÐ đủ sức đảm đương nhiệm vụ, Huyện ủy Tuần Giáo tích cực nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trên địa bàn. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chủ động bố trí công tác, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập lý luận chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng, các chương trình thông tin thời sự nhằm nâng cao hiểu biết về tình hình an ninh chính trị trong nước, trên thế giới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Huyện ủy cử 12 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 153 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 3 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng II, 279 cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng III, IV. Ðồng thời, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 626 quần chúng; bồi dưỡng đảng viên mới cho 676 đồng chí; tổ chức 8 đợt thông tin thời sự cho trên 8.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo, năng lực lãnh đạo, phương pháp làm việc của các TCCSÐ có nhiều chuyển biến tích cực, đủ sức lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Ðảng và nhân dân giao phó. Không chỉ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ ngày càng thể hiện rõ nét. Những kết quả đó góp phần tạo dựng nền móng xây dựng hệ thống chính trị của Tuần Giáo ngày càng vững mạnh, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận