Ðảng bộ xã Sín Chải

Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

09:45 - Thứ Tư, 22/08/2018 Lượt xem: 8508 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa) luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân. Hiện nay toàn Ðảng bộ có 135 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ  (12 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Trạm Y tế). Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã, Ðảng ủy xã đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Vận động người dân chăm sóc, bảo vệ, thu hái chè cây cao là một trong những nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội ở xã Sín Chải. Trong ảnh: Người dân bản Hấu Chua thu hái chè cây cao.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ðảng ủy đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong xã. Bên cạnh đó, Ðảng ủy cũng luôn chú trọng công tác tiếp dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo các đoàn thể nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo… Ngay từ đầu năm, Ðảng ủy đã xây dựng nghị quyết xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, cán bộ đảng viên để triển khai thực hiện. Song song với đó, Ban Thường vụ Ðảng ủy cũng giao cho Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra giám sát theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Ðảng ủy để kịp thời nắm tình hình việc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng đối với cán bộ, đảng viên.

Ông Thào A Nhè, Bí thư Ðảng ủy xã Sín Chải cho biết: Ðể triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, biến những chương trình kế hoạch thành hành động cụ thể thì vai trò của HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã cũng luôn được phát huy. Trong đó, HÐND xã đã bám sát các chủ trương của Ban Thường vụ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn; các hoạt động thu, chi ngân sách địa phương theo kế hoạch… UBND xã tăng cường đôn đốc, kiểm tra, quản lý, điều hành các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng, dự báo tình hình. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng ủy, HÐND các cấp. Tổ chức triển khai các chế độ, chính sách, hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo và các gia đình gặp khó khăn, thiên tai theo quy định. Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức hội cũng phát huy tốt vai trò, thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã gắn với các phong trào thi đua; tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Ðến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Sín Chải giảm còn 69,5% theo tiêu chí nghèo đa chiều; chất lượng giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực, 100% trẻ em trong độ tuổi mầm non được đến lớp. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực… Có thể thấy, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, triển khai thường xuyên, liên tục trên cả hệ thống chính trị ở cơ sở, Ðảng bộ xã Sín Chải đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với những kết quả đó đã từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top