Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

08:16 - Thứ Hai, 20/08/2018 Lượt xem: 7251 In bài viết
ĐBP - Ðó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đối với các cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những tháng cuối năm, tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 vừa qua.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng: Tỉnh đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm với số tiền 79,648 tỷ đồng. Trong đó, khối cấp tỉnh đạt 18,534 tỷ đồng; khối các đơn vị cấp huyện 61,114 tỷ đồng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước đạt được một số kết quả tích cực. Ðiển hình là công tác cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình. Tính đến ngày 30/6 các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 131 dự án, công trình với tổng mức đầu tư là 1.023,494 tỷ đồng. Tổng giá trị đề nghị quyết toán là 927,992 tỷ đồng, tổng giá trị phê duyệt quyết toán 925,918 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiền đã tiết kiệm được là 2,047 tỷ đồng thông qua việc tăng cường và thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định thiết kế dự toán công trình, thẩm định dự toán dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh; thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án. Ðến cuối tháng 6 các cơ quan chức năng đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 995 triệu đồng.

 

Thời gian qua, công tác đào tạo, quản lý, sử dụng lao động trong khu vực Nhà nước có nhiều tiến bộ. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Sở Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Công tác đôn đốc, thanh tra, kiểm tra nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm và ngăn chặn hành vi lãng phí, tham nhũng cũng đạt được những kết quả tích cực. Toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 490 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 38 cuộc thanh tra hành chính, 425 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 1,1 tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ qua thanh toán và xử lý khác trên 1,6 tỷ đồng; ban hành 198 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,252 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực: Khai thác, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và công trình phúc lợi công cộng; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước… đạt được nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2017.

Ðạt được những kết quả đó là bởi ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðặc biệt là việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; thực hiện tốt hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước... đã mang lại những kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

Ðể thực hiện hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế của 6 tháng đầu năm. Ðó là: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; hiện tượng thất thoát, lãng phí vẫn chưa được ngăn chặn triệt để trong đầu tư xây dựng cơ bản; thu nộp ngân sách Nhà nước sau quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các đơn vị chủ đầu tư còn chậm... Cùng với đó, cần thực hiện hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Một trong những giải pháp tiên quyết là phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong sử dụng ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðể làm tốt yêu cầu này, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hiểu sâu rộng và tiên phong trong thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định, lập kế hoạch mua sắm tài sản đúng theo định mức tiêu chuẩn từng loại. Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, sự nghiệp công như: Hạn chế mua sắm ô tô công, tài sản đắt tiền; cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết, sử dụng văn phòng phẩm; những khoản chi công tác nước ngoài; thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận