Làm rõ các vấn đề được đại biểu quan tâm(*)

09:05 - Thứ Hai, 16/07/2018 Lượt xem: 3388 In bài viết

(Phát biểu khai mạc của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đạt nhiều kết quả tích cực, Tổng sản phẩm trong cả nước đạt mức cao nhất trong 7 năm qua. Đây được xem là nền tảng vững chắc thuận lợi cho việc hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2018, điều đó chứng tỏ rằng kinh tế trong nhiều tỉnh thành tăng trưởng tốt. Bên cạnh những kết quả tích cực của cả nước, tỉnh ta còn có những khó khăn, thách thức tồn tại từ nhiều năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu của tỉnh. Nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có những bước phát triển tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,28%, tuy chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch cả năm nhưng đã đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2017; các ngành sản xuất chủ yếu phát triển ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; các vấn đề xã hội, bức xúc được chỉ đạo triển khai có hiệu quả; đời sống của nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng và có chuyển biến tiến bộ…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh cũng còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt; tốc độ phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế còn chậm. Văn hóa - xã hội tuy có chuyển biến song kết quả chưa cao, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo; việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua bán, nghiện các chất ma túy, an ninh, trật tự xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp... do đó đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khả thi, đưa nghị quyết vào cuộc sống, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất: HĐND tỉnh xem xét, đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ ra những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế trong triển khai, tổ chức thực hiện qua đó xác định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm 2018.

Thứ hai: Xem xét các Báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; nghe Ủy ban MTTQ VN tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, đề xuất kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

Thứ ba: Xem xét, thảo luận và thông qua 11 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp gồm: (1) Nghị quyết về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018; (2) Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trong đợt TXCT trước, sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV; (3) Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (4) Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; (5) Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; (6) Đồ án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; (7) Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; (8) Giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và cho ý kiến về lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018; (9) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (10) miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; (11) Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ tư: HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát bằng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian ½ ngày để chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo đảm đây là những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đông đảo cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Thứ năm: HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh trình.

Để tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng hiệu quả, thiết thực và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, HĐND tỉnh tiếp tục gửi tài liệu một số nội dung để đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, cho ý kiến mà không trình bày tại Hội trường để dành thời gian cho đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn… đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn; bế mạc kỳ họp để cử tri và nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát các hoạt động của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp; tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để triển khai thực hiện trong thời gian tới; chuẩn bị tốt các nội dung phải giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu quan tâm, nhất là việc trả lời chất vấn; xác định trách nhiệm thuộc lĩnh vực ngành quản lý để có giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Với ý nghĩa quan trọng đó, tôi tuyên bố Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác