Ði thẳng vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm

08:58 - Thứ Hai, 16/07/2018 Lượt xem: 7243 In bài viết
ĐBP - Với nội dung giám sát đi thẳng những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm, hoạt động giám sát của HÐND tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, cử tri và nhân dân quan tâm mà còn chỉ ra nguyên nhân hạn chế và trách nhiệm của từng cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực và các ban HÐND tỉnh đã tổ chức 7 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh; trong đó có 3 cuộc giám sát chuyên đề và 4 cuộc giám sát thường xuyên. Phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới, kết hợp nghe báo cáo với khảo sát thực tiễn tại cơ sở; tìm hiểu, khai thác thông tin phục vụ yêu cầu giám sát qua nhiều kênh khác nhau. Nội dung giám sát đã đi sâu những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, được nhân dân quan tâm như: Việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; triển khai thực hiện Dự án Ðầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, TP. Ðiện Biên Phủ...

 

Ðoàn giám sát HÐND tỉnh kiểm tra vườn ươm giống cây ăn quả tại bản Hồng Sọt, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) trong cuộc giám sát  việc thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, thông qua giám sát đã phát hiện nhiều bất cập từ các đơn vị, cơ sở trong thực hiện các nghị quyết của HÐND tỉnh cũng như các chính sách, chế độ của Nhà nước trên địa bàn. Ðiển hình là cuộc giám sát của Thường trực HÐND tỉnh về “Việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 - 2018; thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và Phát triển bền vững từ năm 2015 - 2018” đã phát hiện nhiều hạn chế, bất cập. Ðó là việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các huyện Ðiện Biên, Tuần Giáo… còn tình trạng người dân không biết vị trí rừng mình được giao; một số trường hợp vị trí đất, rừng được giao không trùng khớp với diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn việc giao đất, giao rừng vượt định mức giao của Chính phủ quy định… Trong thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua giám sát cho thấy: Hầu như chưa có địa phương nào thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thậm chí nhiều xã, huyện còn chưa hiểu rõ về khái niệm “tái cơ cấu” vì vậy dẫn đến chưa xác định được sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để đầu tư thành thế mạnh. Giám sát tại huyện Mường Ảng và Tuần Giáo cho thấy 100% các xã, thị trấn chưa xác định được cây, con giống chủ lực trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, mà chỉ thực hiện theo kiểu chung chung. Sau khi giám sát thực tế tại cơ sở, Thường trực HÐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các ngành có liên quan để làm rõ các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Thường trực HÐND đã tỉnh đề nghị các ngành liên quan, đặc biệt là ngành Nông nghiệp cần tích cực tuyên truyền, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xác định và xây dựng mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Cuộc giám sát chuyên đề của HÐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017” trên địa bàn huyện Ðiện Biên đã ghi nhận một số đối tượng có công với các mạng nhưng đến nay vì nhiều lý do chưa được hưởng chính sách của Nhà nước. Qua đó, đoàn giám sát đã đề nghị huyện Ðiện Biên rà soát, không để sót các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật; nghiên cứu kỹ tài liệu, các quyết định để tránh nhầm lẫn việc thực hiện chế độ, chính sách cho người có công. Ðoàn giám sát cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng phải tăng cường công tác phối hợp, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục cho các đối tượng chưa được hưởng chính sách. Cùng giám sát nội dung này tại địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông, đoàn giám sát HÐND tỉnh đã làm rõ 216 hộ gia đình người có công với cách mạng được phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ làm nhà. Vì vậy, đoàn giám sát đề nghị trong năm 2018, từ nguồn ngân sách UBND tỉnh giao, huyện cần quyết liệt chỉ đạo hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho những trường hợp này.

Có thể nói rằng, hoạt động giám sát của HÐND tỉnh thời gian qua đang từng bước nâng cao về chất lượng, khẳng định rõ hơn vai trò, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HÐND các cấp vào cuộc sống. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, tạo niềm tin cho nhân dân.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top