Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV

05:18 - Thứ Năm, 12/07/2018 Lượt xem: 2102 In bài viết
ĐBP - Ngày 12/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

5 nội dung được Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra, gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp điều hành ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm; rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; thông qua đồ án quy hoạch vùng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.

Đại biểu dự họp cơ bản đã nhất trí với các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến đánh giá những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ngân sách như: Việc triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn còn chậm; mô hình liên kết giữa sản xuất, bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm còn ít; chưa hoàn thành rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, vật tư nông nghệp kém chất lượng còn diễn ra; triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở còn chậm. Đối với công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 có 7 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán; còn 4 đơn vị cấp huyện đạt dưới 50% dự toán; số nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cao (242 tỷ đồng), số nợ thuế khó thu lớn (45,6 tỷ đồng).

Về dự thảo nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch vùng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu đề nghị làm rõ một số vấn đề: Một số quy hoạch chưa có số liệu tầm nhìn đến năm 2050 (dự báo tăng trưởng dân số, lao động và đô thị hóa...); làm rõ tính khả thi của định hướng giao thông đối ngoại đối với đường hàng không đến năm 2020; tính khả thi việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài; nội dung cơ chế quản lý quy hoạch xây dựng vùng cần phải gắn với trách nhiệm quản lý Nhà nước cụ thể và những chế tài xử lý đối với các ngành, các cấp trong quản lý vùng…

Ý kiến đóng góp của các đại biểu được Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tin, ảnh: Thu Phương
Bình luận

Tin khác