Đảng ủy Dân chính Đảng

Quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 23 - CT/TW của Ban Bí thư

14:44 - Thứ Tư, 11/07/2018 Lượt xem: 6731 In bài viết
ĐBP - Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Chỉ thị số 23 - CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Gần 350 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng; lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể trực thuộc; các đồng chí cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bí thư Đoàn thanh niên cơ sở, chủ tịch hội cựu chiến binh cơ sở và chủ tịch công đoàn cơ sở dự hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 23 - CT/TW của Ban Bí thư.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Ruẫn, Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 23 - CT/TW của Ban Bí thư. Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị đại biểu tham dự hội nghị tập trung tiếp thu nội dung của các nghị quyết, từ đó căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị sớm triển khai thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe quán triệt nội dung của Nghị quyết số 26 - NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 - NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 - NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Cùng với đó, các đại biểu được tiếp thu nội dung chính của Chỉ thị số 23 - CT/TW của Ban Bí thư; triển khai Kế hoạch số 42 - KH/ĐU, ngày 26/6/2018 của Đảng ủy Dân chính Đảng về việc học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top