“Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc”

21:03 - Thứ Hai, 09/07/2018 Lượt xem: 8207 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh lần thứ 9 khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ngày 9/7. Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự. 

Hội nghị đã sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; hiệp thương cử bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận năm 2017. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai, thực hiện các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ cấp trên đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai, thực hiện với các hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo các cấp trong toàn tỉnh. Việc tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh thông qua Quỹ “Vì người nghèo” đã được phân bổ kịp thời cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp, bổ sung một số nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới; đồng thời hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị MTTQ các cấp thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao vai trò của MTTQ các cấp, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò của các vị già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả.

Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận năm 2017.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top