Ðổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

08:19 - Thứ Hai, 09/07/2018 Lượt xem: 9194 In bài viết
ĐBP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

 

Ðồng chí Mùa A Sùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại buổi sinh hoạt Chi bộ Pu Lau, xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên).

Ðồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, do tăng cường chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, công tác sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, các cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Ðể nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết phải tập trung nâng cao trình độ năng lực, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, bí thư chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh đã phối hợp mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 1.275 cấp ủy viên; mở 18 lớp sơ cấp và trung cấp lý luận chính trị cho 1.336 cán bộ, đảng viên. Vì thế chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Ðảng ở cơ sở được nâng lên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sâu sát với cơ sở. Việc đưa đảng viên đang công tác tại cơ quan xã về sinh hoạt với chi bộ thôn, bản tạo sự gắn kết giữa đảng viên đang công tác tại xã với đảng viên và nhân dân nơi cư trú, từ đó vận động, lãnh đạo quần chúng nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Ðáng chú ý là đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã bố trí thời gian sinh hoạt nhất định của tuần đầu mỗi tháng, có chi bộ bố trí thời gian vào chiều thứ bảy cuối tháng. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ mở rộng, nhiều chi bộ ở thôn, bản đã mời trưởng, phó thôn, bản; trưởng các chi hội, đoàn thể; trưởng ban công tác mặt trận và một số hộ gia đình tiêu biểu đến dự họp để thống nhất các việc quan trọng liên quan đến địa phương như: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường bê tông; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các giống mới có tiềm năng, năng suất, sản lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi… Qua đó, phát huy được tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến của tập thể, cá nhân, tạo sự đoàn kết ở cơ sở. Tỷ lệ sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đạt trên 80%; chi bộ khối xã, phường, thị trấn đạt 79%; chi bộ khối lực lượng vũ trang đạt 92%.

Ông Thào A Giàng, Bí thư Chi bộ bản Pu Lau, xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) cho biết: “Thực hiện quy định của Ðiều lệ Ðảng, trước mỗi kỳ họp sinh hoạt chi bộ, Ban Chi ủy đều hội ý, thống nhất các nội dung để triển khai, trong đó tập trung vào các vấn đề thời sự, văn bản, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và chăn nuôi ở bản. Trong các buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, vì vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên”.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều chi bộ đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt, vẫn còn có một số chi bộ, nội dung sinh hoạt chưa thật sự đổi mới, còn mang tính hình thức, tác động thông qua sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Chưa có nhiều nghị quyết chuyên đề để giải quyết vướng mắc và bức xúc trong chi bộ, chưa đáp ứng được nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Một số chi bộ còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chủ yếu tập trung quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao, phần thông tin cho đảng viên trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn dài dòng, nội dung thông tin dàn trải, chưa thiết thực. Nguyên nhân của những tồn tại trên, là do trình độ một số chi ủy còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn yếu, ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ chưa nhiều. Việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa đảm bảo theo quy định. Nhiều tổ chức cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp do phụ thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp nên nội dung và chất lượng sinh hoạt hạn chế. Một vấn đề tác động không nhỏ đến chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một số chi bộ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do trình độ đảng viên chưa cao nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đóng góp ý kiến tham gia tại các kỳ sinh hoạt...

Trong thời gian tới, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp, cách thức thực hiện cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top