Trả lời kiến nghị cử tri

09:26 - Thứ Sáu, 06/07/2018 Lượt xem: 6594 In bài viết
Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giao đất nông nghiệp cho nhân dân ở khu vực tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn; đối với các hộ chưa được giao đủ theo hạn mức (2ha), đề nghị xem xét hỗ trợ bằng tiền.

Trả lời: Ngày 1/11/2016, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3516/UBND-TH về việc giải quyết kiến nghị của công dân, theo đó UBND tỉnh đã giao Chủ tịch UBND Nậm Pồ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ liên quan đến việc tính toán, thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất sản xuất cho các hộ dân xã Si Pa Phìn, trên cơ sở đó, trao đổi, đối thoại và trả lời dứt điểm nội dung kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên đến nay, các đơn vị chưa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND Nậm Pồ, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Yêu cầu Chủ tịch UBND Nậm Pồ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân xã Si Pa Phìn theo quy định. Thời gian hoàn thành xong trong quý III/2008, báo cáo kết quả về HÐND tỉnh theo quy định.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top