Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Họp thẩm tra các nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV

17:12 - Thứ Tư, 04/07/2018 Lượt xem: 8871 In bài viết
ĐBP - Ngày 4/7, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình 135, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các chương trình dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, triển khai, thực hiện; một số chính sách, đề án ưu tiên đặc thù đã phát huy hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được quan tâm; các hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản được quản lý theo quy định. Phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu đã tham gia, đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, bố cục trong báo cáo, dự thảo Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; đề nghị bổ sung thêm một số giải pháp và nêu ra một số khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, như: Nguồn vốn hạn chế; một số chính sách hỗ trợ thấp, đầu tư dàn trải nên hiệu quả chưa cao; thủ tục hành chính phức tạp… Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND quy định tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó cũng nêu ra bất cập trong dự thảo Nghị quyết cần phải xem xét lại.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh để hoàn thiện các dự thảo báo cáo và cần đánh giá bổ sung để chỉ ra các việc làm cụ thể; các ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh cần phối hợp với Ban Dân tộc để thẩm tra lại dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND trình HĐND tỉnh…

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận

Tin khác

Back To Top