Trả lời kiến nghị cử tri

10:58 - Thứ Tư, 04/07/2018 Lượt xem: 7670 In bài viết
Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị: Sớm đầu tư rải nhựa tuyến đường từ ngã ba Nà Hỳ - trung tâm huyện để nhân dân đi lại thuận lợi, mùa mưa lầy lội, mùa khô rất bụi, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

Trả lời: Dự án Ðường từ km45 (Na Pheo - Si Pa Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ, huyện Mường Nhé (nay là huyện Nậm Pồ) có tổng mức đầu tư là 439.300 triệu đồng bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác theo kế hoạch hàng năm của tỉnh (nguồn vốn tín dụng ưu đãi), trong đó đoạn tuyến kéo dài từ ngã ba Nà Hỳ đến trung tâm huyện có chiều dài tuyến là 6,55km thuộc phân đoạn bổ sung của dự án với kinh phí đầu tư 150.000 triệu đồng. Ðoạn tuyến này, đến nay đã cơ bản thi công xong nền đường, công trình thoát nước, lớp móng cấp phối sỏi suối; lớp mặt đường đá dăm láng nhựa, hệ thống cọc tiêu, biển báo tạm dừng chưa thi công do khả năng bố trí vốn cho dự án rất khó khăn. Kế hoạch vốn được bố trí đến thời điểm hiện tại là 327.962,24 triệu đồng, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020  bố trí 40.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương (còn thiếu 88.840 triệu đồng).

Ðể giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tích cực tìm kiếm nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, tham mưu cho UBND tỉnh phương án tháo gỡ khó khăn về vốn cho dự án để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top