Tăng cường phối hợp, tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng

14:50 - Thứ Ba, 03/07/2018 Lượt xem: 9692 In bài viết
ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 được tổ chức ngày 3/7.

 

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2018, Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên; phối hợp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ, phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và nhân sự bầu cử. Xây dựng các phương án về điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy từng bước hoàn thiện các quy định về quản lý tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 105 của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo quy trình, dân chủ, khách quan, từng bước nâng cao chất lượng. Việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, cán bộ đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực…

Tại hội nghị, ý kiến của một số đại biểu xoay quanh khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sáp nhập một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương; chia sẻ kinh nghiệm phát triển đảng viên, nhất là tại bản chưa có đảng viên thuộc các địa bàn đặc biệt khó khăn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Văn Hữu Bằng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Ban tổ chức cấp ủy các cấp trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cần tăng cường phối hợp, tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ; chủ động phối hợp nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top