HÐND huyện Mường Ảng

Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

09:18 - Thứ Tư, 27/06/2018 Lượt xem: 9116 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, Thường trực HÐND huyện Mường Ảng đã phát huy tốt vai trò trong các hoạt động giám sát. Các ban của HÐND huyện đã nêu cao trách nhiệm trong công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các cuộc thẩm tra đảm bảo đúng, đủ thành phần, quá trình thẩm tra đảm bảo theo trình tự, thủ tục, có nhiều ý kiến thảo luận, giải trình, phản biện, qua đó chất lượng các văn bản thẩm tra ngày càng được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HÐND huyện Mường Ảng đã tổ chức được 6 kỳ họp.

Ðồng chí Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Mường Ảng cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy Ðảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung kiện toàn bộ máy tổ chức của HÐND, Thường trực HÐND, các ban HÐND đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục dần tính hình thức của HÐND; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào vấn đề mà cử tri bức xúc; tổ chức phiên giải trình những vấn đề mà báo chí, nhân dân phản ánh.

Tại mỗi kỳ họp, chủ tọa kỳ họp điều hành khoa học, nội dung một số văn bản được trình bày tóm tắt, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn. Tại kỳ họp thứ 4, HÐND huyện Mường Ảng dành 2/3 ngày cho hoạt động thảo luận, chất vấn và đã có 13 câu hỏi chất vấn của đại biểu. Trong đó có nhiều câu hỏi chất vấn được đại biểu nghiên cứu sâu, có luận chứng rõ ràng, phản ánh được vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Các câu hỏi chất vấn được cơ quan chức năng và người được chất vấn trả lời có trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vấn đề, thỏa mãn yêu cầu người hỏi và cử tri; nhiều nội dung đã triển khai khắc phục ngay sau kỳ họp. Cũng tại kỳ họp này, HÐND huyện đã ban hành nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó những nội dung các đại biểu quan tâm, đưa ra tại kỳ họp được hệ thống hóa thành nghị quyết giao UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HÐND huyện. Kết thúc mỗi kỳ họp HÐND huyện đã ban hành nghị quyết làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện, Thường trực HÐND, các ban HÐND, các tổ đại biểu, đại biểu HÐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Bên cạnh đó, HÐND huyện Mường Ảng duy trì hoạt động giám sát thường xuyên qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân thông qua cuộc họp giao ban định kỳ hàng quý với Thường trực HÐND xã và giao ban Thường trực HÐND với UBND huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HÐND huyện đã tổ chức nhiều đợt giám sát các vấn đề liên quan đến phương án phân chia đất ở, bố trí ổn định dân cư; việc thực hiện chính sách hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp nông nghiệp theo Quyết định số 02/2014/QÐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh; việc hỗ trợ kinh phí bảo vệ đất trồng lúa; việc bình xét các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã, thị trấn; phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội (HÐND tỉnh) giám sát việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22; về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 - 2018; thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 - 2018. Bên cạnh đó, Thường trực HÐND huyện đã phối hợp với UBND huyện giải quyết nhiều vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp.

Ngoài các cuộc giám sát và phối hợp thực hiện giám sát theo chuyên đề, Thường trực HÐND huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết của HÐND tỉnh, huyện, tích cực xuống cơ sở nắm bắt tình hình thực tế đời sống nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ðặc biệt, Thường trực HÐND, các ban HÐND, các tổ đại biểu và đại biểu HÐND đã thực hiện đúng quy định việc tiếp và giải quyết các kiến nghị của công dân. Riêng năm 2017, Thường trực HÐND huyện tiếp 44 lượt công dân. Các đại biểu HÐND thực hiện tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương, nơi đại biểu được bầu theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri được Thường trực HÐND huyện chuẩn bị chu đáo, thực hiện có hiệu quả. Thường trực HÐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 7 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HÐND tỉnh, 4 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HÐND huyện với hơn 3.200 lượt cử tri có mặt. Tại mỗi buổi tiếp xúc, các đại biểu HÐND đã tham dự với tỷ lệ cao, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các tổ đại biểu, đại biểu HÐND giải thích trả lời thỏa đáng. Những ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời đều được tổng hợp đầy đủ và gửi đến UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyễn Hưởng (Ðài TT-TH Mường Ảng)
Bình luận