Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

13:00 - Thứ Sáu, 22/06/2018 Lượt xem: 8989 In bài viết

ĐBP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm tại Hội nghị Giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tổ chức ngày 22/6. Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm phát biểu tại Hội nghị Giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh.

Báo cáo tình hình hoạt động các cơ quan khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm cho thấy: Các cơ quan khối Đảng tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của các cơ quan trung ương; chủ động phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động theo đúng quy chế làm việc, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018…

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu tập trung trao đổi làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn nêu lên một số khuyết điểm, yếu kém: Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy có nội dung chưa kịp thời; việc đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch chưa hiệu quả; có cuộc kiểm tra còn chậm, kéo dài. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại biểu nêu lên một số vướng mắc, khó khăn và kiến nghị một số đề xuất. Hội nghị cũng tập trung thảo luận đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm đánh giá: 6 tháng đầu năm, các ban Đảng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Để làm tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan khối Đảng tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung làm tốt công tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện hiệu quả việc phân công cán bộ bám cơ sở để nắm tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục tham mưu rà soát, kiện toàn, xây dựng kế hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; tăng cường làm tốt hơn nữa công tác phối hợp; chủ động làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng các văn bản…

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top