Trả lời kiến nghị cử tri

09:24 - Thứ Sáu, 22/06/2018 Lượt xem: 8770 In bài viết
Cử tri xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) kiến nghị: Chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 02/2014/QÐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh) còn hạn chế nhất định, giống lúa được hỗ trợ không đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế không cao. Ðề nghị UBND tỉnh xem xét, thay đổi nội dung hỗ trợ và cách thức hỗ trợ giống cây sang hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để giúp người dân phát triển kinh tế hộ hiệu quả hơn.

Trả lời: Ðể khuyến khích phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 tại Quyết định số 212/QÐ-UBND ngày 25/3/2015, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1171/UBND-KTN ngày 3/5/2017 giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 02/2014/QÐ-UBND ngày 13/3/2014 về chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên và Quyết định số 605/QÐ-UBND ngày 13/7/2012 về định mức vật tư và mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Ðến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo xong chính sách, đang xin ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan trình UBND tỉnh, HÐND tỉnh. Nội dung chính sách được dự thảo theo hướng hỗ trợ tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, chủ lực của tỉnh, để tạo thành các sản phẩm hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Riêng chính sách hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Luật Phòng, chống thiên tai và quy định tại Nghị định 02/2017/NÐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2018/QÐ-UBND ngày 23/4/2018 ban hành quy định mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên.

- Hiện tại, xã Thanh Xương mới có 2/42 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ðề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sớm cấp kinh phí để hỗ trợ các đối tượng còn lại theo quy định.

Trả lời: Ðề án Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 610/QÐ-UBND ngày 29/8/2013, với tổng số hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở là 1.773 hộ, số tiền cần Trung ương hỗ trợ là 47.320 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn để thực hiện Ðề án là nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Từ năm 2013 - 2015, Bộ Tài chính đã có 3 đợt tạm cấp kinh phí cho tỉnh để thực hiện Ðề án với tổng kinh phí là 6.220 triệu đồng. UBND tỉnh đã phân bổ toàn bộ nguồn kinh phí để các địa phương triển khai hoàn thành việc hỗ trợ cho 235 hộ (trong đó hỗ trợ xây mới 76 nhà; cải tạo, sửa chữa 159 nhà).

Tổng số hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở còn lại của Ðề án là 1.538 hộ (trong đó hỗ trợ xây mới 517 nhà; cải tạo, sửa chữa 1.021 nhà). Tổng số tiền cần hỗ trợ là 41.100 triệu đồng. Ngày 6/11/2017, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã có Văn bản số 9065/BKHÐT-KTÐPLT thông báo bố trí cho tỉnh năm 2018 là 41,1 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công. Theo đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 128/QÐ-UBND ngày 8/2/2018 phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cho các huyện, thị xã và thành phố để thực hiện công tác hỗ trợ. Vì vậy, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn trong năm 2018. Ðồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và giải ngân thanh toán kinh phí hỗ trợ; đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện công bằng, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng công trình theo quy định và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top