Ban VH-XH (HÐND tỉnh)

Giám sát tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Sở VH,TT&DL

08:28 - Thứ Sáu, 15/06/2018 Lượt xem: 2549 In bài viết
ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát của HÐND tỉnh, ngày 14/6, Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) do đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban làm trưởng đoàn giám sát tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về việc thực hiện Nghị quyết số 270/2012/NQ-HÐND13 ngày 24/5/2012 của HÐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên (VÐV), huấn luyện viên (HLV) và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh.

 

Các thành viên tham gia thảo luận, giải trình các nội dung liên quan trong buổi làm việc tại Sở VH,TT&DL.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, những năm qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đã tham mưu cho Sở VH,TT&DL bố trí nguồn kinh phí chi trả các chế độ đối với HLV, VÐV và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, nội dung chi, mức chi chế độ đối với VÐV, HLV và các giải thi đấu thể thao được thực hiện theo Quyết định 12/2012/QÐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách còn hạn chế, chưa huy động được các nguồn xã hội hóa nên việc thực hiện chi trả chế độ đối với VÐV, HLV và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao có lúc còn chưa đảm bảo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập TDTT và sân bãi luyện tập tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; kinh phí đầu tư cho các hoạt động TDTT còn thấp, nhất là kinh phí đào tạo VÐV thể thao thành tích cao. Mặt khác, trong Nghị quyết số 270 không quy định chế độ dinh dưỡng đối với VÐV, HLV trong thời gian được gọi tập trung vào đội tuyển; không quy định hỗ trợ tiền sinh hoạt phí cho VÐV đã được Tổng cục TDTT và các liên đoàn thể thao công nhận đẳng cấp quốc gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Quảng, ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị liên quan, những bất cập về các chế độ dinh dưỡng cho VÐV, HLV. Một số quy định còn chưa đầy đủ, không còn phù hợp, không đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho VÐV, HLV để thu hút và phát huy kết quả trong các phong trào thể thao và quá trình luyện tập, thi đấu. HÐND tỉnh sẽ tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của ngành để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Một số đề xuất kiến nghị liên quan đến nội dung trong Quyết định số 32/2011/QÐ-TTg ngày 6/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ đối với HLV, VÐV, HÐND tỉnh sẽ nghiên cứu, trình cấp trên xem xét.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác