Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác

14:22 - Thứ Hai, 11/06/2018 Lượt xem: 9581 In bài viết
ĐBP - Ngày 11/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức hội đoàn thể chính trị, sở, ban, ngành, địa phương cùng 180 điển hình tiên tiến.

 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã khẳng định: Trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới những tên gọi, nội dung và hình thức biểu hiện khác nhau, nhưng phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển theo dòng chảy liên tục phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng qua từng giai đoạn lịch sử đều ghi rõ dấu ấn của việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Điều đó càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần và qua đó tạo ra sức mạnh vật chất to lớn, góp phần huy động nhân tài, vật lực, sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tại lễ kỷ niệm, các điển hình tiên tiến đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi đua, rèn luyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 18 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, tỉnh cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ, đoàn thể, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận