UBND tỉnh:

Họp bàn, thảo luận xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm

18:49 - Thứ Tư, 06/06/2018 Lượt xem: 6742 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 xem xét, thảo luận các nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và một số nội dung quan trọng. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố và các sở, ngành. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

Tham gia vào Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày: 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển tương đối tốt, sản xuất tiếp tục phát triển, cơ bản các mục tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2017; hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ; văn hóa – xã hội, giáo dục có chuyển biến; đời sống người dân đảm bảo do chỉ số giá tiêu dùng ổn định; an ninh quốc phòng, an ninh chính trị - TTATXH được giữ vững. Tuy nhiên, trong báo cáo, một số số liệu chưa khớp; vấn đề giải ngân nguồn vốn các chương trình dự án tiếp tục gặp khó khăn, hạn chế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu những khó khăn về chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn khó khăn trong lĩnh vực vốn; đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu năm 2018 tỉnh đặt ra là 15 xã đạt chuẩn, 7 xã cơ bản hoàn thành. Vì vậy, các ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Sở Tài nguyên và Môi trường nêu những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các chương trình dự án. Giải pháp trong 6 tháng cuối năm cần xác định rõ vai trò, mục đích, ý nghĩa của các hình thức sử dụng đất đai như góp đất sản xuất thuộc các dự án; phương hướng thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020; vấn đề môi trường khi việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, nhận thức của nhân dân và việc kiểm soát của chính quyền, cơ quan chuyên môn còn hạn chế, cần có giải pháp cụ thể.

Tham luận tại phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cần phối hợp, bám sát theo số liệu của đơn vị thống kê; phân tích, đánh giá cụ thể, đưa ra nhận định những số liệu liên quan đến lĩnh vực dịch vụ, du lịch…

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn tiếp thu những ý kiến các đại biểu đã tham gia, giao cho các ngành và Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại toàn bộ số liệu báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, hoàn thiện, trình HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6.

Tham gia vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2018 Sở Tài chính trình tại phiên họp, đại biểu tập trung ý kiến đánh giá thu ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố; lưu ý phần thu phát sinh không nên loại trừ thu thuế đấu giá tiền sử dụng đất mà cần đánh giá khách quan, tổng thể hơn. Cập nhật lại số liệu của cơ quan thuế cho sát với tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; vấn đề thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất tiềm ẩn một số nguy cơ, cần xem xét một cách khách quan, đúng quy định.

Ngày mai (7/6), UBND tỉnh tiếp tục phiên họp với các nội dung về lĩnh vực tài nguyên - môi trường; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận

Tin khác

Back To Top