Công tác xây dựng Ðảng ở Na Sang

09:04 - Thứ Hai, 04/06/2018 Lượt xem: 2873 In bài viết
ĐBP - Ðảng bộ xã Na Sang, huyện Mường Chà hiện có 182 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Ðồng chí Lường Văn Khiêm, Bí thư Ðảng ủy xã Na Sang, cho biết: Ðảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Trong đó chú trọng vào Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ðảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong đó chú trọng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, về chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, phát triển nguồn nhân lực, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát triển nông nghiệp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ðảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về công tác vận động quần chúng, dân tộc và tôn giáo; chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy tập trung nắm chắc tình hình và giải quyết các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác quản lý đảng viên đảm bảo chặt chẽ, phát huy được năng lực, sở trường của đảng viên trên các lĩnh vực.

 

Ðảng ủy xã Na Sang triển khai công tác phát triển đảng viên mới.

Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, Ðảng bộ xã Na Sang xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho từng chi bộ; quan tâm phát triển Ðảng ở những chi bộ ít đảng viên... Ðồng thời, hướng dẫn cơ sở tạo nguồn, lựa chọn những nhân tố tích cực để bồi dưỡng kết nạp Ðảng. Ðối tượng được lựa chọn đều là những hạt nhân tiêu biểu tại cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động của chính quyền, đoàn thể, có phẩm chất chính trị vững vàng. Ðảng ủy quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ và rèn luyện, cử tham gia lớp bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, đáp ứng yêu cầu công tác phát triển đảng viên của địa phương. Nhờ vậy, trong năm 2017, Ðảng bộ kết nạp được 11 đảng viên mới, hoàn thành nhiệm vụ xóa bản chưa có đảng viên trên địa bàn. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ðảng bộ xã kết nạp 4 đảng viên mới, cử 34 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Ðồng thời, cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của từng năm. Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã đã tổ chức kiểm tra 2 tổ chức đảng với nội dung về thu nộp đảng phí và sử dụng nguồn kinh phí được cấp. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ðảng; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Kết quả đánh giá chất lượng năm 2017, có 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 6 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 132 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ðảng bộ xã Na Sang tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và đảng viên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa bản chưa có chi bộ, quyết tâm giữ vững danh hiệu Ðảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác