Phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND tỉnh:

Thảo luận, xem xét, thống nhất nhiều nội dung quan trọng

07:03 - Thứ Tư, 30/05/2018 Lượt xem: 4010 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND tỉnh, ngày 30/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp tham gia ý kiến vào một số nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Sở Tài chính trình dự thảo Quyết định phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện, thị xã, thành phố chủ động trong việc xác định giá khởi điểm, góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách Nhà nước. Quyết định  nêu rõ: Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lời mà giá đất có hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất) cao hơn hệ số K do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm xác định giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, xác định giá đất cụ thể gửi Sở Tài chính kiểm tra, xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhất trí cao về chủ trương phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn nhiều về việc xác định phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện, thị xã, thành phố với những lô đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng; xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê; phấn cấp phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất. Đại diện Sở Tư Pháp nêu quan điểm: việc phân cấp phải nên giới hạn phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho cấp huyện, thị xã, thành phố cho từng dự án cụ thể như: đất ở nông thôn, đất ở đô thị. Qua ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để đảm bảo tính pháp lý khi ban hành, vì qua đánh giá công tác quản lý đất đai, hiện trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế về quản lý của chính quyền lẫn nhận thức của người dân.

Về Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe, xem và thiết lập cụm thông tin cơ sở để thực hiện dự án truyền thông – giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, đa phần đại biểu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần rà soát lại chính xác các hộ nghèo để biết được nhu cầu kinh phí hỗ trợ đến năm 2020; xác định rõ hơn đối tượng ưu tiên. Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các huyện, xây dựng quy định, trong đó xác định chính xác, đánh giá phân loại rõ đối tượng hộ nghèo nói chung, hộ nghèo dân tộc thiểu số, đối tượng hộ nghèo ưu tiên, lộ trình. Trên cơ sở phân loại đối tượng, cần xác định được nhu cầu nguồn lực, trong đó nguồn lực Trung ương, ngân sách địa phương.

Xem xét, thảo luận việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Mường Lay, đa phần đại biểu cũng như lãnh đạo tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo cần ưu tiên việc đặt tên theo nhân vật lịch sử tại Điện Biên.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận

Tin khác