Đẩy nhanh tiến độ giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng

03:01 - Thứ Tư, 30/05/2018 Lượt xem: 3921 In bài viết
ĐBP - Tiếp tục Chương trình giám sát chuyên đề về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 – 2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 – 2018; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 30/5, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

 

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án giao đất, giao rừng của cấp huyện; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện giao đất giao rừng đất lâm nghiệp gắn liền với giao rừng cho các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức: Ban Quản lý rừng phòng hộ, quản lý rừng đặc dụng và Công an tỉnh, với tổng diện tích là 63.760,4ha. Trong đó: Đất rừng phòng hộ 16.537,2ha; đất rừng đặc dụng 46.585ha và rừng sản xuất 638,12ha. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thực hiện giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo Kế hoạch 388/KH-UBND. Hiện nay, có 4.276 cộng đồng, hộ gia đình được giao đất, giao rừng với diện tích 262.047,74ha, đạt 95,55% và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3.937 cộng đồng, hộ gia đình với 5.642 giấy chứng nhận, tổng diện tích 260.720,2ha. Hiện nay, toàn tỉnh có 445.896,52ha đất lâm nghiệp chưa có rừng chưa được giao. Trong đó: đất rừng đặc dụng 40.752,79ha; đất rừng phòng hộ 215.996,81ha và đất rừng sản xuất 189.146,92ha.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những mặt làm được cũng như tồn tại, hạn chế của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND. Đặc biệt, đến nay gần 100% diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng chưa được giao, chậm tiến độ so với mục tiêu của Kế hoạch 388. Đồng thời, yêu cầu Sở giải trình một số  nội dung như: Một số diện tích rừng trong vành đai biên giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, diện tích rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ chưa được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nguyên nhân chưa thể giao đất lâm nghiệp chưa có rừng…

Đối với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động môi trường đối với các dự án chăn nuôi theo hướng công nghệ cao ở huyện Điện Biên, Tuần Giáo; Nhà máy chế biến tinh bột sắn ở huyện Điện Biên.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi ghi nhận những kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để rà soát và giao những diện tích đất lâm nghiệp có rừng chưa giao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng theo Kế hoạch 388/KH-UBND; hướng dẫn UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, bản đồ để phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với những kiến nghị của Sở, đoàn giám sát tiếp thu và trình các cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác