Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé

06:10 - Thứ Ba, 15/05/2018 Lượt xem: 1633 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/5, tổ giám sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng thực hiện giám sát chuyên đề về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 – 2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 – 2018; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018, tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé và 2 xã: Mường Nhé và Chung Chải (huyện Mường Nhé).

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé được giao quản lý, bảo vệ 46.053ha đất lâm nghiệp, với 234 khoảnh thuộc 25 tiểu khu trên địa bàn 5 xã. Đến nay, tổng diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 44.309,89ha (trong đó: xã Sín Thầu 7.672,9ha; Chung Chải 8.918,3ha; Leng Su Sìn 11.369ha; Mường Nhé 9.873,4ha và Nậm Kè 6.475,73ha); diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dựng đất lâm nghiệp 822,24ha và diện tích không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 920,9ha. Đối với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ năm 2015 đến nay, tổng diện tích rừng được chi trả tăng từ 30.303ha (năm 2015) lên 33.037ha (năm 2018); tổng số tiền chi trả 60,1 tỷ đồng (trong đó: thanh toán cho các nhóm hộ, cộng đồng thôn bản nhận khoán là 46,93 tỷ đồng).

 

Tổ công tác số 2 của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại bản Đoàn Kết, xã Chung Chải. 

Thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh, xã Chung Chải đã phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 6 cộng đồng dân cư. Tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng được giao là 2.731ha, cấp 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 cộng đồng thôn, bản; diện tích đất lâm nghiệp có rừng chưa được giao là 1.114,45ha. Đối với xã Mường Nhé, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng được giao là 8.883,5ha cho 5 cộng đồng thôn, bản; 2 hộ gia đình và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018 tại 2 xã: Mường Nhé và Chung Chải khá mờ nhạt. Chính quyền 2 xã chưa xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chưa xác định được sản phẩm nông nghiệp chủ lực để thực hiện đề án; chủ yếu thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất theo các Chương trình: 30a/CP, xây dựng nông thôn mới…

Tại buổi giám sát, thành viên tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo thêm về hiệu quả công tác bảo vệ rừng thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; có hay không những bất cập trong quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; xây dựng phương án giao diện tích rừng đặc dụng cho các cộng đồng quản lý, bảo vệ; các chỉ tiêu trồng rừng đạt thấp; các hình thức triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại 2 xã: Mường Nhé và Chung Chải…

 
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé kiến nghị với tổ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tăng biên chế kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn; bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. 2 xã: Chung Chải và Mường Nhé kiến nghị với tổ giám sát về việc phân giới, cắm mốc, bóc tách đưa một số diện tích đất sản xuất của người dân ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tổ trưởng tổ giám sát số 2 yêu cầu 3 đơn vị: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé; 2 xã: Chung Chải và Mường Nhé tiếp tục rà soát, kiểm đếm những diện tích rừng chưa được giao; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng theo kế hoạch hàng năm. Các đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến người dân, các cộng đồng thôn bản. Đối với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đề nghị 2 xã: Chung Chải và Mường Nhé tiếp tục thực hiện việc khai hoang ruộng nước, thay đổi các chủng loại giống có năng suất chất lượng cao; phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa….

Trước đó, tổ công tác số 2 của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại một số bản của 2 xã: Mường Nhé và Chung Chải.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác