Trả lời kiến nghị cử tri

09:16 - Thứ Hai, 14/05/2018 Lượt xem: 1590 In bài viết
Cử tri xã Nà Tòng (huyện Tuần Giáo): Việc khai thác mỏ chì, kẽm tại xã Nà Tòng, lấy đất của dân đã nhiều năm nay để làm đường vào vùng mỏ nhưng chưa đền bù hết (mới tạm ứng 50%, cụ thể: Công ty TNHH Tuyên Huy thỏa thuận với người dân mức giá đền bù là 8.000 đồng/m2. Tuy nhiên, đến nay người dân mới chỉ được thanh toán số tiền 4.000 đồng/m2). Trong quá trình khai thác gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. Từ ngày khai thác mỏ đến nay, người dân tại địa bàn chưa được hưởng lợi gì từ việc khai thác mỏ này. Ðề nghị các cấp, các ngành kiểm tra và có biện pháp xử lý, đảm bảo việc khai thác tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản.

Trả lời: (Văn bản số 12/BC-STNMT ngày 17/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

1. Ðối với nội dung kiến nghị việc khai thác mỏ chì, kẽm tại xã Nà Tòng, lấy đất của dân đã nhiều năm nay để làm đường vào vùng mỏ nhưng chưa đền bù hết (mới tạm ứng 50%, cụ thể: Công ty TNHH Tuyên Huy thỏa thuận với người dân mức giá đền bù là 8.000 đồng/m2. Tuy nhiên, đến nay người dân mới chỉ được thanh toán số tiền 4.000 đồng/m2).

Trên cơ sở Quyết định số 696/QÐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh và Quyết định số 701/QÐ-UBND ngày 5/7/2006 của UBND tỉnh về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Tuyên Huy thuê đất để khai thác, chế biến khoáng sản, với tổng diện tích 62,5ha (trong đó: Diện tích khu vực khai thác 30ha, diện tích khu vực làm bãi thải đất đá là 20ha, diện tích làm đường lên mỏ là 6,5ha) Công ty TNHH Tuyên Huy đã thỏa thuận đền bù đất cho các hộ dân bị mất đất mức giá là 4.000 đồng/m2; Công ty đã thỏa thuận đền bù xong cho 71 hộ dân bị mất đất với diện tích 56.767m2 làm đường lên mỏ vào năm 2008; số tiền đền bù là hơn 227 triệu đồng (có biên bản làm việc và danh sách, chữ ký của các hộ nhận tiền kèm theo).

Mặt khác, theo kết quả kiểm tra xác minh ngày 21/12/2017 và ngày 12/1/2018, tại các buổi làm việc với trưởng bản, nhân dân 2 bản: Nậm Pay, Pá Tong (xã Nà Tòng) thì trưởng bản, nhân dân 2 bản: Nậm Pay, Pá Tong, xã Nà Tòng không đưa ra được các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc Công ty TNHH Tuyên Huy thỏa thuận mức đền bù mức giá là 8.000 đồng/m2. Theo ý kiến của Chủ tịch UBND xã Nà Tòng việc người dân phản ánh Công ty thỏa thuận đền bù mức giá là 8.000 đồng/m2 để lấy đất làm đường vào khu vực mỏ khai thác, nhưng đến nay mới chỉ thanh toán số tiền 4.000 đồng/m2 là do người dân nhận thức không đúng, dù đã nhận hết tiền đền bù từ năm 2008; đến năm 2017, khi Công ty đền bù đất khu vực nhà máy chế biến với giá cao hơn do sự thay đổi khung giá đất thì người dân so sánh và hiểu sai rằng Công ty đền bù chưa đúng nên đề nghị đền bù thêm.

Như vậy, Công ty TNHH Tuyên Huy đã thỏa thuận đền bù đất cho các hộ dân bị mất đất mức giá là 4.000 đồng/m2, các hộ đã đồng ý nhận tiền và bàn giao đất cho Công ty để làm đường lên khu vực mỏ là phù hợp với quy định của pháp luật. Việc cử tri phản ánh Công ty TNHH Tuyên Huy lấy đất của dân đã nhiều năm nay để làm đường vào vùng mỏ nhưng chưa đền bù hết là không có cơ sở.

2. Ðối với nội dung trong quá trình khai thác gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân

Qua kiểm tra xác minh thực địa đối với địa điểm mỏ khai thác và địa điểm nhà máy chế biến của Công ty TNHH Tuyên Huy, tại thời điểm kiểm tra Công ty không có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; không phát hiện dấu hiệu của ô nhiễm môi trường; kiểm tra khu vực khe Hong Lực dưới chân nhà máy chế biến, nguồn nước khe không có bã thải quặng dưới tràn ra, nước khe nhìn trong.

Theo báo cáo và tài liệu cung cấp của Công ty TNHH Tuyên Huy, Công ty đã thực hiện các thủ tục về môi trường đối với điểm mỏ khai thác và nhà máy tuyển nổi chì - kẽm, Công ty được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Ðầu tư khai thác mỏ chì - kẽm tại Xá Nhè, xã Mùn Chung (nay là xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo) tại Quyết định số 60/QÐ-UBND ngày 19/1/2009; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Ðầu tư xây dựng nhà máy tuyển nổi chì - kẽm, công suất 150 tấn/ngày tại Quyết định số 982/QÐ-UBND ngày 29/7/2008; Công ty đã dừng các hoạt động đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại điểm mỏ Pú Bó - Xá Nhè (xã Nà Tòng) từ thời điểm tháng 6/2010 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 799/UBND-TH ngày 3/6/2010 về việc kiểm tra các thủ tục cấp phép khai thác chế biến chì - kẽm; sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý cho Công ty thực hiện công tác thăm dò, nâng cấp trữ lượng tại Văn bản số 4125/BTNMT-ÐCKS ngày 1/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thăm dò, khai thác quặng chì - kẽm khu vực Xá Nhè, tỉnh Ðiện Biên, Công ty đã thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng trên diện tích đã được UBND tỉnh Ðiện Biên cấp phép khai thác tại Quyết định số 695/QÐ-UBND ngày 30/6/2006; trong tháng 7/2017, Công ty có vận hành hoạt động nhà máy chế biến thời gian 4 ngày để phục vụ làm báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng quặng chì kẽm khu điểm mỏ Pú Bó - Xá Nhè, Công ty đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia công nhận trữ lượng và tài nguyên quặng chì kẽm khu điểm mỏ Pú Bó - Xá Nhè tại Quyết định số 1093/QÐ-HÐTLQG ngày 8/1/2018.

Theo sự giám sát của UBND xã Nà Tòng từ năm 2010 đến nay Công ty không có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và không có tình trạng ô nhiễm môi trường như phản ánh của cử tri.

Căn cứ kết quả xác minh thực địa, kết quả giám sát của chính quyền địa phương và hồ sơ tài liệu thu thập về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Tuyên Huy, trả lời nội dung cử tri phản ánh Công ty TNHH Tuyên Huy trong quá trình khai thác gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân là không có cơ sở.

3. Từ ngày khai thác mỏ đến nay, người dân tại địa bàn chưa được hưởng lợi gì từ việc khai thác mỏ này

Công ty TNHH Tuyên Huy sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản chì, kẽm tại điểm mỏ Pú Bó - Xá Nhè tại Quyết định số 695/QÐ-UBND ngày 30/6/2006; năm 2007, 2008 Công ty đã đầu tư xây dựng cơ bản khu mỏ và nhà máy tuyển nổi chì, kẽm công suất 150 tấn/ngày hoàn thành đi vào chạy thử đầu năm 2009; từ tháng 6/2010 đến nay, Công ty đã dừng các hoạt động đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại điểm mỏ Pú Bó - Xá Nhè theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 799/UBND-TH ngày 3/6/2010; do thời gian khai thác, chế biến chì, kẽm tại điểm mỏ Pú Bó - Xá Nhè của Công ty bị gián đoạn, không thường xuyên liên tục, nên nguồn thu từ việc khai thác, chế biến tại điểm mỏ này tạo ra chưa nhiều, vì thế Công ty chưa có đóng góp gì cho người dân và địa phương xã Nà Tòng, Công ty chưa thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 5, Luật Khoáng sản năm 2010; Công ty cam kết sau khi được khai thác trở lại, Công ty sẽ tạo việc làm cho người dân trong xã và khu vực khai thác, thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Luật Khoáng sản 2010.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác